Serveis

Campus virtual

Descripció del centre

Des de 1989 l'Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit a la Universitat Ramon Llull (URL), es compromet amb les persones que s'atreveixen a redissenyar el món, i dissenyen i construeixen el seu futur. La seva missió neix de la voluntat de transmetre el coneixement de l'art i el disseny mitjançant un procés creatiu que es regeix per l'anàlisi, l'esforç i el talent.

El 1992, l'ESDi es converteix en el primer centre de l'estat espanyol en impartir estudis universitaris de disseny; a l'atorgar el títol propi de la Universitat Ramon Llull: "Graduat Superior en Disseny". Seguint la mateixa línia, l'any 2000 se signa la fusió acadèmica amb l'Escola d'Arts i Tècniques de la Moda (EATM) de Barcelona, enfortint d'aquesta manera tant l'especialitat de Tèxtil i Moda com la resta d'estudis impartits.

Des del curs 2008-2009, l'ESDi imparteix la Titulació Oficial Universitària de Grau en Disseny com a centre adscrit a la Universitat Ramon Llull, seguint les directrius establertes en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Aquest és un fet de gran importància que permetrà que, una vegada graduat, el dissenyador pugui accedir a estudis superiors: màsters i postgraus, i al mercat laboral nacional i internacional en igualtat de condicions a la resta de titulacions oficials.

D'aquesta manera, l'ESDi - URL s'ha convertit en la primera universitat espanyola en oferir Estudis Oficials de Grau en Disseny en totes les seves modalitats: Gràfic, Producte, Interiors, Moda, Audiovisual i Gestió del Disseny (Integració Multidisciplinària). Ofertant un total de 140 places. Així mateix, el centre ha estat pioner en impartir estudis de tercer cicle en disseny, en concret, impartint un Màster Universitari Oficial que obre les portes d'accés al Doctorat en Disseny.

ESDi estructura la seva activitat docent en diferents Unitats de Docència i Desenvolupament del Coneixement (UDDC) i en Unitats d'Experimentació i Aplicació (UEA). El centre combina la docència, la transferència de coneixement i la seva difusió amb la recerca. Des de 2012 el centre compta amb un grup de recerca aprovat per la Universitat Ramon Llull (URL): el TADD, Teoria, Anàlisi i Desenvolupament del Disseny.

Campus i seus

ESDi Escola Superior de Disseny
C/ Marquès de Comillas, 81-83 08202 Sabadell (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

X