Descripció del centre

Un dels objectius principals de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC) és oferir una formació de qualitat orientada a les necessitats del seu entorn. Al llar dels darrers anys, la UPC ha realitzat un considerable esforç per incentivar aquesta qualitat, actualitzant els plans d'estudis, promovent la innovació docent i millorant els recursos destinats a donar suport als ensenyaments. Es tracta d'una necessitat creixent que ha de cobrir una formació de qualitat i que correspon a un enfocament interdisciplinari específic en les matèries pròpies de la UPC.
 

L'experiència de la doble titulació d'Enginyeria de Telecomunicació i Llicenciatura de Matemàtiques de la UPC, posada en pràctica fa uns anys, demostra, d'una banda, que hi ha una demanda d'estudiantat d'elevat rendiment acadèmic disposat a cursar-la i, de l'altra, que hi ha molt bones expectatives per als qui cursin aquesta doble titulació, en el sentit que poden satisfer demandes laborals específiques que exigeixen una elevada formació. La UPC, com ha evidenciat aquesta experiència, ofereix un context molt adequat per organitzar i desenvolupar estudis tecnocientífics de caràcter interdisciplinari.
 

L'objectiu del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) és precisament augmentar l'oferta d'aquest tipus de titulacions. Es tracta de captar i acollir estudiantat d?elevada capacitat i motivació per als estudis de la UPC, provinent d'arreu de l'Estat, amb una oferta de formació nova que inclogui un o més dels títols oficials de les carreres que actualment ofereix la UPC i que, a més, atorgui un títol propi de la Universitat que acrediti aquests estudiants.

Campus i seus

Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS - UPC)
C/ Pau Gargallo 5 08028 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS - UPC)
X