Serveis

Bolsa de empleo
Campus virtual
Prácticas en empresas
Programas de intercambio en el extranjero

Descripció del centre

El Centre d'Estudis Monlau és una institució d'iniciativa privada, pluralista, que ofereix un ensenyament de qualitat.
L'objectiu és preparar els nostres alumnes per encarar les diferents situacions i circumstàncies que se li plantejaran a la vida en general i en la seva professió en concret.
Els professors compten amb una àmplia experiència en els seus respectius sectors professionals, els quals engloben tots els àmbits d'educació que promou l'Escola. La seva funció principal és facilitar i guiar l'aprenentatge dels alumnes, fonamentat aquest en la feina ben feta per aconseguir un perfeccionament tant tècnic com humà.
El treball en equip és clau i és per això que la col·laboració entre alumnat i professorat és constant, estimulant el treball de cerca  i la superació dels reptes.

Campus i seus

Centre d'Estudis Monlau
Caracas, 35 08027 Barcelona
Centre d'Estudis Monlau
C/Caracas, 35 08030 Barcelona
X