English metas

English metas

Campus, seus i serveis
 English Metas proveeix formació personalitzada de l'anglès per actuals i futurs professionals . Els professors creen i dirigeixen cursos totalment exclusius d'aprenentatge personalitzat, i aborden les classes amb l'estil i mentalitat del gènere empresarial-laboral.
    English metas
  • English metas
    Carrer de Còrsega, 301, 4º 2ª08008 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te