Serveis

Beques
Biblioteca
Borsa de treball
Campus
Campus virtual
Pràctiques a empreses
Programes d’intercanvi a l’estranger
Servei d’orientació

Descripció del centre

La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, té la missió de servir la societat en la formació de professionals compromesos.
Els futurs professionals de l'eEducació Social i de Treball Social esdevindran persones clau per a la cohesió social, la integració i el desenvolupament, tant personal com comunitari.
A la Facultat Pere Tarrés s'ofereix: el Grau en Educació Social, el Grau en Treball Social, la Doble Titulació Educació i Treball Social, i els Màsters Universitaris i Postgraus en Acció Social. Una formació de qualitat impartida per professorat expert que compagina la tasca docent amb lactivitat professional i de recerca en diversos camps de lacció social. Es treballen les competències centrades en el desenvolupament personal i professional.
Des del primer curs, comptaràs amb un assessorament personalitzat a càrrec d'un professor-tutor, que us acompanyarà mitjançant espais grupals i individuals.
La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, és el centre de referència per a aquells alumnes i professionals que escullen el compromís amb la societat i la qualitat de vida de les persones i la comunitat.
La Facultat Pere Tarrés forma part de la Fundació Pere Tarrés, una de les entitats no lucratives de referència a Catalunya i la més gran deducació en el temps lliure. La seva missió que és la promoció de la persona a través de l'educació, especialment en el lleure, i l'acció social, arriba actualment a gairebé 500.000 persones gràcies a un equip de més de 3.000 treballadors i 4.000 voluntaris.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
La Facultat Educació Social i Treball Social Pere Tarrés URL compta amb un professorat expert que compagina la seva labor docent amb la seva activitat professional i investigadora en diversos camps de l'acció social. A més, segons les últimes dades (2020) de la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l'índex d'inserció laboral dels estudiants és del 84,4% en els graduats en Educació Social i del 82,6% en els graduats en Treball Social.
El 12è Estudi sobre la inserció laboral (2022) que ha realitzat la Facultat Pere Tarrés mostra que la taxa d'ocupació és 87,9% en el grau de Treball Social i un 87,5% en el grau d'Educació Social.
El 85% dels titulats tornarien a cursar els mateixos estudis si haguessin de començar de nou i el 84% afirma que repetiria el grau en la mateixa universitat.
Experiència
En els seus més de 60 anys de trajectòria, la formació dels treballadors i voluntaris del món de l'educació en el temps lliure i l'acció social ha tingut sempre un paper clau.
Així, va ser pionera organitzant la primera formació de monitors de temps lliure a la fi dels anys 60 i també va ser la primera a oferir els estudis universitaris d'Educació Social, avui Grau, en l'Estat espanyol fa més de 20 anys. A més de ser pionera a impulsar les primeres formacions en aquests àmbits, també incorpora un gran capital històric i de coneixement en assumir la Fundació Pere Tarrés l'Escola Universitària de Treball Social de l'antic Institut Català d'Estudis Socials de Barcelona que impartia aquesta disciplina, avui Grau en Treball Social, des dels anys 30 del segle passat.
Els futurs professionals d'educació social i de treball social seran persones clau per a la cohesió social, la integració i el desenvolupament, tant personal com comunitari.
Requisits d'admissió
Per a poder preinscriure't i matricular-te en un estudi de grau, és necessari acreditar una de les següents situacions:
 • Estar en possessió del títol de COU o batxillerat LOGSE i PAU (totes les opcions).
 • Estar en possessió del títol de cicles formatius de grau superior (CFGS), FP de 2n grau (FPII), mòduls professionals de 3er grau (MP3).
 • Haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys.
 • Haver superat la prova d'accés per a majors de 45 anys, sense titulació acadèmica o experiència laboral.
 • Acreditar experiència laboral o professional per a majors de 40 anys.
 • Estar en possessió d'una titulació universitària: diplomats, llicenciats, graduats i assimilats.
 • Tenir estudis universitaris iniciats.
Per a accedir als estudis de grau procedent de sistemes educatius estrangers:
 • En el cas dels sistemes educatius estrangers d'estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) o de països amb conveni de bilateralitat, es pot accedir al grau amb la credencial (acreditació) de la UNED (UNEDasiss).
 • En el cas dels sistemes educatius estrangers fora de la Unió Europea (de l'EEES) i que no hi hagi conveni amb l'Estat espanyol, és necessària l'homologació del títol de batxillerat o equivalent del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol.
 • En cas de no tenir l'homologació d'aquests estudis, haurà de presentar-se el resguard que acrediti que l'homologació dels estudis de via d'accés està en tràmit.
Model educatiu
Metodologia blended i Self Directed Based Learning
Instal·lacions
La seu de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés URL es troba al carrer Santaló, de Barcelona.
Què ofereix aquest centre
S'ofereix formació personalitzada i de proximitat, amb tutorització al llarg de tot el procés d'aprenentatge mitjançant el campus virtual i a través de sessions individuals i en grups reduïts. Creant espais de debat i reflexió on posar en pràctica tots els coneixements adquirits i realitzant estudis de casos i simulació de situacions per a obtenir les eines i els recursos necessaris per a desenvolupar la seva professió.

L'oferta formativa del centre compta amb 40 Postgraus i Màsters en les següents per temàtiques:
 • Àmbit d'infància, adolescència i família- 9 programes.
 • Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector- 4 programes.
 • Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa- 8 programes.
 • Àmbit d'ètica- 2 programes.
 • Àmbit de gerontologia i autonomia personal- 4 programes.
 • Àmbit de drogodependència- 4 programes.
 • Àmbit de desenvolupament, cooperació i acció humanitària- 7 programes.
 • Àmbit de counselling- 2 programes.
A qui es dirigeix
Les titulacions van dirigides a qualsevol persona amb vocació i interès en la formació de les disciplines d'Educació Social i de Treball Social. Totes les titulacions s'imparteixen en modalitat d'estudi presencial, semipresencial i e-learning perquè els estudiants puguin compaginar la formació amb la tasca professional i la vida personal.

Campus i seus

Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés URL
C/ Santaló, 37 08021 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X