Descripció del centre

La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa ha format des del 1977, any de la seva fundació, més de 3.000 titulats i titulades. És una Facultat amb uns equipaments moderns i funcionals que li permeten impartir docència amb garantia de qualitat, amb quinze laboratoris docents on es du a terme la formació pràctica i cinc laboratoris de recerca on l'estudiantat pot participar i formar-se en les activitats d'investigació. 

Dins l'àmbit de la recerca i la innovació, la FOOT compta amb vuit grups d'investigació: Càtedra UNESCO en Salut Visual i Desenvolupament, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6), Grups de Biotecnologia Molecular i Industrial (GBMI), Centre Universitari de la Visió (CUV), Grup d'Òptica Aplicada i Processament d'Imatge (GOAPI), Laboratori de Microbiologia Sanitària i Mediambiental (MSM Lab), Laboratori d'Electroquímica Molecular, Interfícies i Pel·lícules Nanomètriques(LEIPN).

Ubicada al Campus de la UPC a Terrassa, compta amb tots els serveis del Campus: biblioteca, bar-restaurant, residència d'estudiants, escola d'idiomes, servei d'activitats culturals, servei de reprografia, etc. El Centre de Càlcul de la FOOT ofereix suport a les activitats de docència i de recerca, a l'administració i al professorat. L'estudiantat disposa d'ordinadors amb accés gratuït a Internet i un compte de correu electrònic per rebre informacions d'interès i comunicar-se de manera ràpida amb tota la comunitat universitària. Una activa borsa de treball posa en contacte empreses i diplomats i diplomades, amb un índex de satisfacció de demades de feina del 100%.

Diferents programes de mobilitat, Sòcrates Erasmus, Amèrica Llatina i Sicue Sèneca, permeten a l'estudiantat i al professorat cursar estudis i ampliar coneixements en altres universitats europees, americanes i espanyoles a Alemanya, Itàlia, Portugal, Finlàndia, Xile, Colòmbia, Perú, etc.

El Centre Universitari de la Visió (CUV), capdavanter en l'àmbit de l'optometria i la contactologia, combina el servei assistencial, la docència i la recerca, i permet a l'estudiantat de la FOOT iniciar-se en l'exercici professional visitant pacients externs sota la tutela del seu professorat. Les pràctiques a diferents empreses del sector i hospitals són habituals, i molts convenis, coordinats pel CUV, permeten a gent amb pocs recursos accedir a una revisió optomètrica, feta per estudiants i estudiantes de l'últim curs de carrera.

La Càtedra Unesco en Visió i Desenvolupament, amb seu a la FOOT, treballa perquè els col·lectius mes desfavorits tinguin accés a una atenció visual digna a través de la recerca, la docència i els projectes de cooperació per al desenvolupament. Les activitats solidàries també es duen a terme per mitjà d'ÒpticsxMón, una ONG integrada per estudiantat, professorat i diplomats i diplomades de la FOOT, que cooperen en projectes per al desenvolupament en l'àmbit de l'òptica i l'optometria. La Delegació d'Estudiants canalitza la participació activa en els òrgans de govern i col·labora en l'organització d'activitats extraacadèmiques i culturals. El Club Esportiu i la Comissió de Cultura promouen activitats esportives i culturals i lúdiques, respectivament.

Campus i seus

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT - UPC)
C. Violinista Vellsolà, s/n Edifici TR8 08222 Terrassa (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

X