Fundació Paco Puerto

Campus, seus i serveis
Missió

Promoure actuacions que contribueixin a la igualtat d’oportunitats dels treballadors i treballadores, en general, mitjançant la qualificació professional, l’assessorament i l’orientació.

Finalitats

    Assessorar i orientar els treballadors i les treballadores sobre les possibilitats i alternatives d’ocupació.
    Promoure la inserció laboral i qualificació professional dels treballadors i treballadores a través d’una formació que s’adapti a les seves necessitats i a les de les empreses.
    Participar en projectes internacionals que promoguin tercers països en qualsevol de les finalitats anteriors.
    Promoure la integració de la formació en la planificació estratègica de les empreses, relacionant-la amb els propis objectius, per fer front als requeriments dels mercats.
    Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana com a element d’integració i cohesió social dels treballadors i les treballadores de Catalunya.
    Fundació Paco Puerto
  • Fundació Paco Puerto
    Via Laietana, 16-18, 8ª08003 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te