Descripció del centre

Fundació UPC  


L'any 1994, la Universitat Politècnica de Catalunya va crear la Fundació UPC per potenciar la formació permanent al llarg de la vida, amb estudis de màster, postgrau i reciclatge professional de qualitat i preferentment en els àmbits de coneixement de la UPC, per tal de donar resposta a la necessitat social d'actualització i difusió del coneixement.  

Per fer efectiva aquesta missió, la Fundació ha de mantenir una estreta relació no només amb la UPC, sinó també amb la societat i el món empresarial; ha de ser un punt de trobada entre aquests agents, des d'on es captin les necessitats socials i laborals en matèria de formació i es transfereixi a la societat els coneixements que generen la Universitat i el món empresarial.  

La relació amb els diferents agents queda reflectida en la composició dels òrgans de govern de la Fundació. El Patronat està integrat per representants de la UPC i dels sectors empresarial i institucional del país.El Consell Assessor, format per empreses i institucions, transmet a la Fundació les inquietuds i tendències d'aquests sectors per elaborar, potenciar i millorar l'oferta de formació permanent.  

Campus i seus

Fundació UPC
c/ Badajoz, 73 - 77 08028 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X