Descripció del centre

La Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona neix el 4 de setembre de l'any 2014, fruit de la unió de la Facultat de Formació del Professorat i de la Facultat de Pedagogia. La Facultat d'Educació es caracteritza pel fet de tenir un ventall d'oferta formativa que reflecteix i dóna resposta a una realitat professional diversa de l'àmbit de l'educació i de la intervenció social. La breu història d'aquesta nova facultat, però, està feta de la llarga història de les facultats que l'han creat.

A la Facultat d'Educació s'imparteixen els graus d'Educació Infantil, Educació Primària, Doble titulació d'Educació Infantil i d'Educació Primària, Educació Social, Pedagogia i Treball Social, a més de títols de Postgrau com Màsters Universitaris, Doctorat i altres títols propis.

La Facultat té el compromís de proporcionar una formació adreçada cap a l'excel·lència mitjançant una oferta acadèmica, en permanent voluntat de millora, que estigui d'acord amb les necessitats i les expectatives dels usuaris i de la societat en general, a través de la transferència de coneixement i mantenint una relació oberta i constant amb aquesta societat.

El perfil dels estudiants que arriben a la Facultat és el d'una persona amb una inclinació vocacional per la societat i l'educació. A més, un nombre considerable d'aquests estudiants, una vegada es graduen, decideixen de continuar els estudis superiors fent un tercer cicle que els capaciti, mitjançant el doctorat, per incorporar-se professionalment al món de la recerca.

En aquest sentit, cal destacar que gairebé tots els nostres docents dediquen una part important del temps a la recerca i la innovació i participen en projectes d'I+D+I nacionals i internacionals. Per tant, una característica important de la Facultat és la qualitat i quantitat de la innovació i la recerca que s'hi fa, fet especialment rellevant si es té en compte l'escassa tradició del país en aquest àmbit.

Campus i seus

Facultat d'Educació (UB)
Campus Vall d'Hebron Edifici de Migdia, 4a planta Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Facultat d'Educació (UB)
X