Descripció del centre

Granés Batxillerat és una escola privada especialitzada en la formació preuniversitària no obligatòria. En aquests moments, aquesta formació es concreta en els dos cursos de Batxillerat.

El nostre centre té com a missió principal posar-se al servei del desenvolupament de les habilitats intel·lectuals i acadèmiques dels seus alumnes.

Entenem que la formació de la personalitat és responsabilitat de l'entorn familiar i que l'educació ciutadana per a la convivència s'ha de fer en el marc de l'educació obligatòria. En la mesura que el Batxillerat consisteix en una etapa posterior i especializadora en el ram professional de base intel·lectual, la finalitat de la nostra tasca s'ha de centrar en dotar l'alumne de les eines necessàries perquè pugui desenvolupar els seus talents i adquirir habilitats intel·lectuals i acadèmiques suficients, així com també compartir la satisfacció per la vida d'estudi, elements clau per afrontar satisfactòriament les etapes formatives posteriors.

Estem convençuts que, per a l'execució satisfactòria de la nostra tasca, cal suposar que els nostres alumnes es comprometen a realitzar els estudis de Batxillerat al nostre centre ho fan com a resultat d'una decisió voluntària i conscient. Per tant, la seva relació amb el centre ha de ser en règim de confiança, d'adults a adults, oferint-los suport i recordant-los els seus deures com a estudiants, obligar-los a seguir cap moral més que la que exigeix el respecte per la dignitat humana.

Campus i seus

Granés Batxillerat
Passatge de la Concepció 15 08008 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X