Descripció del centre

La interdisciplinarietat, que genera la relació entre les Arts i el Disseny afavorint la formació integral dels nostres alumnes és, com a filosofia pedagògica, la principal característica de l'Escola Massana.

L'Escola Massana és el centre municipal d'Art i Disseny que la ciutat de Barcelona té situat en el bell edifici de l'antic Hospital de la Santa Creu. Fruit del llegat del pastisser i filantrop barceloní Agustí Massana, l'Escola va iniciar la seva tasca pedagògica el 14 de gener de 1929.

L'Escola Massana articula la seva oferta educativa sobre tres àmbits conceptuals (arts visuals, arts aplicades, i disseny) i en tres nivells curriculars: Formació Bàsica (Batxillerat Artístic), Formació Superior (Cicles Formatius de Grau Superior, i Grau Universitari en Arts i Disseny), i Formació Permanent (cursos de formació no reglada tant d'iniciació com d'especialització reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, així com Cursos d'Especialització UAB, Crèdits de Lliure Elecció UAB).

L'Escola Massana pertany al FAD Foment de les Arts Decoratives i a la Coordinadora d'Escoles Públiques d'Art i Disseny de Catalunya.

Cursos més populars

Campus i seus

Escola Massana. Centre d'Art i Disseny
Hospital, 56 08001 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Escola Massana. Centre d'Art i Disseny
X