INEDU

INEDU

Campus, seus i serveis
INEDU és un Centre de Formació de caràcter privat, homologat per la Generalitat de Catalunya, que dóna resposta a les demandes formatives en l'àmbit dels Cicles Formatius i Proves d'Accés.
Així mateix INEDU organitza i imparteix formació de Postgrau universitari mitjançant convenis de col·laboració amb universitats, escoles de negoci i centres privats.
INEDU com a finalitat facilitar l'aprenentatge al llarg de la vida oferint una formació de qualitat i amb un seguiment personalitzat, així com oferir itineraris d'èxit per a la futura inserció al món laboral.
    INEDU
  • INEDU
    C/ Comte de Salvatierra, 5-1508006 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te