Descripció del centre

El Ministeri de Defensa és el departament de l'Administració General de l'Estat a què correspon la preparació, el desenvolupament i l'execució de la política de defensa determinada pel Govern i la gestió de l'Administració militar.

Encarregat de les directrius generals sobre política de defensa, el Departament disposa, com a òrgan superior, de la Secretaria d'Estat de Defensa, així com dels altres òrgans previstos en l'ordenament jurídic i, de manera específica, en la legislació sobre organització militar.

Campus i seus

Ministerio de Defensa
Paseo de la Castellana, 109 28071 Madrid

Altres centres que et poden interessar

X