Descripció del centre

AITES és un centre d'estudis privat, dedicat a la formació de joves i adults fundat el 1983 de Graduat ESO, Formació Professional, seguretat privada, Oposicions, Accés Majors de 25 anys i altres cursos.

El Centre d'Estudis Aites està autoritzat per la Generalitat, Departament d'Ensenyament, Departament de Benestar Social (segons D.O.G 18/01/1989, 30/07/2012) i Ministeri de l'Interior des de 1995.

Al llarg de més de 30 anys d'ensenyament, la filosofia del nostre centre és que l'organització es fonamenti en el rigor acadèmic i en la realitat professional. El nostre objectiu és formar els alumnes mitjançant l'ensenyament a l'aula i amb pràctiques en lloc real de treball. Estar d'acord amb la realitat actual del món laboral i tècnic, per si millor incorporació al lloc de treball.

El nostre pla d'estudi va evolucionant al ritme del mercat de treball i les noves tecnologies. Només així els alumnes que passen pel centre poden aconseguir la titulació.

Cursos més populars

Campus i seus

AITES Centre d'Estudis
Avda. Paral.lel nº 158-160 bis Baixos 08015 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

AITES Centre d'Estudis
X