Serveis

Servei d’orientació

Descripció del centre

Òrbita Gironina és un centre de formació privat amb seu a Girona i especialitzat en la preparació d'oposicions d'àmbit local, comarcal, autonòmic i estatal.
Els professionals que treballen al centre acumulen més de divuit anys d'experiència en l'àmbit de les oposicions i cursos especialitzats.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
• El material d'estudi es revisa i s'actualitza en cada convocatòria.
• Atenció de l'alumnat de manera presencial o per correu electrònic.
• Realització de la preparació física en el complex esportiu GEIEG de Girona, el qual està equipat amb tots els elements i màquines necessaris per preparar totes les proves, així com el dinamòmetre, cursa de llançadora, el circuit d'agilitat, la prova aquàtica, etc.
Experiència
Més de divuit anys d'experiència en l'àmbit de les oposicions i cursos especialitzats.
Què ofereix aquest centre
• L'oferta formativa està formada per cursos de les següents tipologia:
o Preparació d'Oposicions.
o Proves Oficials: Graduat en ESO, Proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i Prova d'accés a grau superior.
o Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
o Cursos: Cursos de capacitació professional, formació i preparació de proves.
• Sistema d'estudi és personalitzat: cada alumne es marca el seu propi ritme, escull els seus horaris i el seu temps de dedicació.
• Seguiment de la feina de l'alumnat a càrrec d'un preparador.
• El professorat imparteix les classes presencials de reforç i resol els dubtes de l'alumnat.
• Preparador físic des del primer dies per poder superar les proves físiques dels cursos o oposicions que ho requereixin.
• Servei de psicologia per preparar les proves d'aptitud, test de personalitat i entrevista personal.
• Metodologia: Distància, tutorial i semipresencial.

Campus i seus

Orbita Gironina
C/ Bernat Boades, 9 17005 Girona

Altres centres que et poden interessar

X