Serveis

Campus
Campus virtual
Pràctiques a empreses

Descripció del centre

SPG Formació és un centre formatiu que neix a SPG Certificació, una consultoria que es dedica al sector de l'auditoria en sistemes de gestió de la qualitat empresarial.
A poc a poc, SPG ha anat ampliant la seva cartera de clients i el nombre de certificats emesos, comptant amb un ampli ventall d'experts auditors que realitzen la seva labor per tota la geografia espanyola.
Després de 15 anys d'activitats ininterrompudes, SPG es projecta fermament cap a a el mercat internacional, oferint serveis de certificació a Mèxic, Colòmbia, l'Argentina i Xile.
SPG treballa de manera ferma, constant i segura per a ampliar els serveis que ofereix als seus clients. Entre ells es troba la potenciació del Centre de Formació de SPG, així com les certificacions de sistemes de gestió mediambiental, de prevenció de riscos laborals i de seguretat alimentària.
 

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre

SPG, Sistemes i Processos de Gestió, Certificació compta amb els següents avantatges:
  • És una entitat de Certificació Acreditada per Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a l'emissió del certificat ISO 9001 i ISO 14001.
  • Formació i capacitació amb valors: integritat, respecte, imparcialitat i ètica.
  • Equip docent: Els professors d'aquest centre són experts auditors i certificadors en actiu, amb un gran coneixement dels sistemes de gestió de la qualitat.
  • 2 modalitats formatives: presencial i oberta.
Experiència
SPG Sistemes i Processos de Gestió, Certificació, és una empresa certificadora de Sistemes de Gestió de Qualitat, acreditada per ENAC per a l'emissió del certificat ISO 9001 i del certificat ISO 14001.
Aquesta consultoria es va fundar al maig de 2003 amb el propòsit d'oferir serveis de certificació de sistemes de qualitat a Espanya, gràcies a la idea de negoci del Sr. José Jubert García i l'administració del Sr. José H. Mora.
Requisits d'admissió
En tractar-se de cursos no oficials, no existeixen requisits d'admissió estrictes per a cap de les propostes formatives de SPG Formació.
No obstant això, en alguns cursos sí que s'especifica que s'orienten a estudiants amb coneixements previs o experiència laboral en el sector de la formació.
Model educatiu
Certificació en sistemes de gestió de la qualitat empresarial
Instal·lacions
Aquest centre d'estudis compta amb seus a Barcelona, Madrid i Ciutat de Mèxic.
Què ofereix aquest centre
Aquest centre ofereix formació en sistemes de gestió de la qualitat empresarial.
Els seus cursos estan dividits en les següents temàtiques:
  • Qualitat
  • Medi Ambient
  • Seguretat Laboral
  • Sistema integrat
  • Eines de gestió
  • Altres cursos
A qui es dirigeix
Aquest centre dirigeix els seus programes formatius a persones que vulguin adquirir competències en sistemes de gestió de qualitat i/o desenvolupar una carrera professional en aquest sector.

Altres centres que et poden interessar

X