Curs d'Agent immobiliari

Curs
On-line
700 €

Descripció

Són Agents immobiliaris les persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda, a prestar serveis d'intermediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries relacionades amb: la compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels seus drets corresponents , inclosa la constitució d'aquests drets.
A Catalunya per poder exercir com a agents immobiliaris hem d'estar inscrits obligatòriament en el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, la finalitat és afavorir la transparència en el sector immobiliari i garantir la protecció als consumidors.
La compra, la venda i la valoració d'immobles impliquen una professionalització específica, profunda i rigorosa. Agent Immobiliari és un curs concebut perquè,
d'una manera pràctica i senzilla, l'alumne pugui saber i comprendre tot el referent al procés de gestió de l'immoble, en resum, ser un professional.
Acollit al decret 12/2010 de 2 de Febrer
A la resta d'Espanya encara no està regulada la professió. Això no treu que com a professionals haguem d'estar al dia i preparats per a futurs canvis. El nostre centre està reconegut per Ministeri d'Educació i Ciència

Temari

1- Drets Reals - Contractes
2- Llei Arrendaments Urbans
3- Fiscalitat Immobiliària
4- La Hipoteca
5- Urbanisme
6- La promoció immobiliària
7- Valoracions Immobiliàries
8- Comercialització de béns immobles
9- L'activitat professional immobiliària

Metodologia

Curs amb vídeos didàctics de tots els mòduls i classes presencials impartides per videoconferència.
Curs d'Agent immobiliari
SURGE Centro de Estudios
Campus i seus: SURGE Centro de Estudios
SURGE Centro de Estudios
c/ Fontanella nº 13 2º 1ª 08031 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X