Descripció

Branca de coneixement:  Enginyeria i arquitectura 

Temari

ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS
(Tipus de mòduls: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball fi de grau)

¦Primer curs
¦Fonaments de física/estructures (B): 12,00 crèdits
¦Fonaments de matemàtiques (B): 12,00 crèdits
¦Expressió gràfica (B): 12,00 crèdits
¦Construcció (OB): 6,00 crèdits
¦Projectes (OB): 12,00 crèdits
¦Urbanisme (OB): 6,00 crèdits
¦Segon curs
¦Fonaments de física/estructures (B): 6,00 crèdits
¦Expressió gràfica (B): 18,00 crèdits
¦Construcció (OB): 12,00 crèdits
¦Composició (OB): 6,00 crèdits
¦Projectes (OB): 12,00 crèdits
¦Urbanisme (OB): 6,00 crèdits
¦Tercer curs
¦Construcció (OB): 12,00 crèdits
¦Estructures (OB): 9,00 crèdits
¦Instal·lacions (OB): 6,00 crèdits
¦Composició (OB): 9,00 crèdits
¦Projectes (OB): 18,00 crèdits
¦Urbanisme (OB): 6,00 crèdits
¦Quart curs
¦Construcció (OB): 12,00 crèdits
¦Estructures (OB): 9,00 crèdits
¦Instal·lacions (OB): 9,00 crèdits
¦Composició (OB): 9,00 crèdits
¦Projectes (OB): 12,00 crèdits
¦Urbanisme (OB): 9,00 crèdits
¦Cinquè curs
¦Composició (OB): 3,00 crèdits
¦Projectes (OB): 18,00 crèdits
¦Urbanisme (OB): 3,00 crèdits
¦Optatiu (OP): 30,00 crèdits
AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS
¦Optativita t+ Reconeixement acadèmic36,00 crèdits
¦Cal superar 1 dels mòduls següents:

•Nivell B2.1 - Alemany
¦
¦Nivell B2.1 - Anglès
¦
¦Nivell B2.1 - Francès
¦
¦Nivell B2.1 - Italià
¦
¦Nivell B2 - Alemany
¦
¦Nivell B2 - Anglès
¦
¦Nivell B2 - Francès
¦
¦Nivell B2 - Italià
¦
¦Nivell C1 - Alemany
¦
¦Nivell C1 - Anglès
¦
¦Nivell C1 - Francès
¦
¦Nivell C1 - Italià

Durada

5 anys + treball final de grau

Titulació obtinguda

Graduat/ada en Arquitectura per la Universitat de Girona
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Arquitectura
També et recomanem aquests cursos
X