Màster Universitari en Ciutat i Urbanisme (UOC)

5 Persones han demanat informació
1073 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari en Ciutat i Urbanisme (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El màster de Ciutat i Urbanisme en línia de la UOC forma professionals d'àmbits diversos i responsables, tant de perfil tècnic com polític, per actuar sobre la realitat cada cop més complexa de les ciutats.

Temari

Assignatures obligatòries: Crèdits
Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:

• Transformacions urbanes 4
• Govern local i innovació 4
• Tecnopolítica, xarxes i ciutadania 4
• Nova economia urbana 4
Matèria 2. Urbanisme per fer ciutat:
• Cap a un nou urbanisme 4
• Urbanismes globals 4
• Instruments per fer ciutat 4
• Espai públic i ciutadania 4
Matèria 5. Seminari a Ciutat i urbanisme:
• Seminari pràctic a Ciutat i urbanisme 6
Matèria 6. Treball final de màster
• Treball final de màster 6
Assignatures optatives: Crèdits
(l'estudiantat ha d'escollir quatre assignatures d'una mateixa matèria)
Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:

• Polítiques urbanes i innovació social 4
• Drets culturals i mundialització 4
• Habitatge i inclusió social 4
• Ciutat, inseguretat i conflicte 4
Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:
• Medi ambient i metabolisme urbà 4
• Nous paradigmes de sostenibilitat urbana 4
• Territori, infraestructures i serveis urbans 4
• Transport i mobilitat sostenible 4

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el màster universitari de Ciutat i Urbanisme es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
Grau o màster (o els seus equivalents abans de l'EEES ia l'estranger) de:
• Arquitectura i Arquitectura Tècnica
• Enginyeria i Enginyeria Tècnica
• Administració i direcció d'empreses
• Administració Pública
• Economia
• Dret
• Ciències polítiques
• Urbanisme
• Sociologia
• Antropologia
• Geografia
• Psicologia (Social, Comunitària, de la Ciutat o Urbana)
• Ciències Ambientals
També està orientat a altres titulacions de grau, màster o postgrau (o equivalents
abans de l'EEES ia l'estranger) amb la següent experiència professional comprovada:
• Gestió urbana
• Quadres tècnics i polítics de l'administració pública a l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme.
• Col·laboradors dorganismes dedicats a latenció de problemes urbans.
• Atenció a problemes inherents a les ciutats des de l'Administració pública, les consultories privades o el tercer sector.
• Investigació i docència que tenen com a focus les realitats urbanes.
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris admissió
Només seran admesos al màster universitari l'estudiantat que compleixi els requisits d'accés establerts.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Ciutat i Urbanisme de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat segons les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

El màster té com a finalitat que l'estudiantat adquireixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització professional a l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme. Per a la seva concreció, estableix els objectius generals següents:
• Oferir els continguts i activitats formatives que promoguin que l'estudiantat sigui capaç d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des de diverses perspectives i disciplines.
• Oferir activitats formatives i espais de treball en línia adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació d'idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat i l'urbanisme.
• Oferir les activitats formatives que possibilitin a l'estudiant aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.
• Oferir un escenari real per a l'aplicació de les competències adquirides al llarg del programa que promogui la pràctica professional i també l'autoavaluació de les capacitats –personals, instrumentals i sistèmiques– de l'estudiantat, per respondre a un encàrrec real en un equip multidisciplinari i projectar-se, d'estemode, cap al mercat laboral de manera més precisa.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster ofereix una formació que integra les diferents dimensions que conformen la ciutat ?política, social, econòmica, territorial, mediambiental i cultural. Aquesta transversalitat aporta les competències per treballar en equips multidisciplinaris dedicats a investigar, analitzar, gestionar, dissenyar i executar projectes, programes i polítiques relacionats amb la realitat complexa de la ciutat i l'urbanisme, des d'una perspectiva integral i transversal als sectors següents: Persones que treballen en empreses privades o el tercer sector. A l'administració local o territorial. Al govern local o territorial. En docència i investigació.

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari en Ciutat i Urbanisme (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X