Automatització i robòtica industrial (LOE)

1081 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IES Escola del Treball
Automatització i robòtica industrial (LOE)
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Temari

Implantació de sistemes operatius - Primer
Gestió de bases de dades - Primer
Programació bàsica - Primer
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació - Segon
Fonaments de maquinari - Primer
Administració de sistemes operatius - Segon
Planificació i administració de xarxes - Primer
Serveis de xarxa i Internet - Segon
Implantació d'aplicacions web - Segon
Administració de sistemes gestors de bases de dades - Segon
Seguretat i alta disponibilitat - Segon
Formació i orientació laboral - Primer
Empresa i iniciativa emprenedora - Segon
Projecte d'administració de sistemes informátics en xarxa - Segon
Formació en centres de treball - Segon

Requisits

Amb titulació
La superació del Batxillerat Haver superat un mòdul professional 3 experimental Títol d?FP-2 o equivalent També podrà accedir-hi l?alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior. Sense titulació
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l?apartat anterior, tinguin més de 19 anys o bé els compleixin durant l?any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu. La prova d?accés té una part comuna i una part específica, d?acord amb el cicle formatiu. Les persones que acreditin, com a mínim, un any d?experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d?accés. Els alumnes que superin qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Superior. Els alumnes que superin qualsevo

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Titulació obtinguda

Tècnic Superior Administració de sistemes informàtics en xarxa

Pràctiques

Si

Horari

Horari de matins
Automatització i robòtica industrial (LOE)
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Sol·licita informació
X