IES Escola del Treball

Automatització i robòtica industrial (LOE)

IES Escola del Treball

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2000 Hores

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.


Temari del curs

Implantació de sistemes operatius - Primer
Gestió de bases de dades - Primer
Programació bàsica - Primer
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació - Segon
Fonaments de maquinari - Primer
Administració de sistemes operatius - Segon
Planificació i administració de xarxes - Primer
Serveis de xarxa i Internet - Segon
Implantació d'aplicacions web - Segon
Administració de sistemes gestors de bases de dades - Segon
Seguretat i alta disponibilitat - Segon
Formació i orientació laboral - Primer
Empresa i iniciativa emprenedora - Segon
Projecte d'administració de sistemes informátics en xarxa - Segon
Formació en centres de treball - Segon

Requisits

Amb titulació


La superació del Batxillerat
Haver superat un mòdul professional 3 experimental
Títol d?FP-2 o equivalent
També podrà accedir-hi l?alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior.
Sense titulació


Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l?apartat anterior, tinguin més de 19 anys o bé els compleixin durant l?any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu. La prova d?accés té una part comuna i una part específica, d?acord amb el cicle formatiu. Les persones que acreditin, com a mínim, un any d?experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d?accés.
Els alumnes que superin qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Superior.
Els alumnes que superin qualsevo

Horari/Torn

Horari de matins

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores

Titulació obtinguda

Tècnic Superior Administració de sistemes informàtics en xarxa

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Automatització i robòtica industrial (LOE)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Automatització i robòtica industrial (LOE)