Màster Universitari Erasmus Mundus en Visió Computeritzada i Robòtica / Vision and Robotics por la Universidad de Girona; Heriot-Watt University(Reino Unido) y Université de Bourgogne - Dijon(Francia)

Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Girona
120 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster Europeu en Visió per Ordinador i Robòtica (VIBOT) és un curs europeu organitzat pel Consorci Europeu de Visió i Robòtica (VREC), format per la Universitat de Borgonya (França), la Universitat de Girona (Espanya) i la Universitat Heriot -Watt (Gran Bretanya).

Aquest màster dóna resposta a les necessitats actuals de la indústria en l'àmbit del control de qualitat i l'automatització de processos. Les dues àrees principals d'estudi són la visió per ordinador i la robòtica.

Temari

Sensors and Digitization
Software Engineering
Applied Mathematics
Digital Signal Processing
Autonomous Robots
Visual perception
Scene segmentation and interpretation
Probabilistic Robotics
Medical Image Analysis
Advanced Image Analysis
Multi-Sensor Fusion and Tracking
Real Time Imaging and Control
Robotics Project
RESEARCH PROJECT (MASTER THESIS)

Destinataris

Es valoraran els expedients dels estudiants que estiguin en possessió de coneixements teòrics d'algorísmia i / o llenguatges de programació, i coneixements d'àlgebra i geometria i de sistemes numèrics de solució d'equacions. Així mateix, són aconsellables certs coneixements de circuits digitals, entesos com la base en què es fonamenta el principi de funcionament d'un computador i les arquitectures de temps real.

Es prioritzarà els estudiants que acreditin les normes d'admissió fixades pel consorci que formen les tres universitats, que es regeixen per la política de la Unió Europea relativa als màsters Erasmus Mundus. En concret, els estudiants, per ser admesos, hauran d'acreditar:

Excel · lència en l'obtenció del grau (mínim 180 ECTS en enginyeria industrial, elèctrica, electrònica, informàtica, robòtica, físiques, matemàtiques i altres graus amb assignatures bàsiques semblants).
Un nivell adequat d'anglès per seguir els cursos, que correspon a un nivell 550 de TOEFL, 213 TOEFL Computer-based, 6.5 de IELTS o un nivell C al Cambridge Proficiency Certificate
Motivació de l'estudiant per cursar els estudis i transcendència per al seu desenvolupament professional.
La selecció d'estudiants no europeus, a més, haurà de complir el sistema de quotes entre institucions i països que imposa la Unió Europea per atorgar les beques Erasmus Mundus.
Màster Universitari Erasmus Mundus en Visió Computeritzada i Robòtica / Vision and Robotics por la Universidad de Girona; Heriot-Watt University(Reino Unido) y Université de Bourgogne - Dijon(Francia)
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica
Campus Montilivi 17003 Girona
Cursos més populars
X