Curs de Robòtica

13 Persones han demanat informació
1072 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CEAC
Curs de Robòtica
Sol·licita informació
Curs
Distància
800 hores
Consulteu el preu

Descripció

Els sistemes robòtics inclouen tres components essencials: un mecanisme mecànic que interactua amb el seu entorn, un sistema sensorial que li permet percebre dades del mateix i un sistema de control i presa de decisions que permet controlar el comportament del robot per aconseguir un fi determinat.
En aquest curs aprendrem a construir un robot amb aquests components de manera senzilla utilitzant l'entorn de desenvolupament Arduino de baix cost i gran facilitat d'ús per a usuaris novells.
L'ús de robots i tècniques d'automatització en diferents aplicacions és un dels camps més dinàmics i amb més projecció. Davant l'augment de robots en el nostre dia a dia, la demanda de treballadors que sàpiguen crear-los i reparar-los en el mercat laboral augmenta contínuament.

Temari

Mòdul 1. Fonaments de Robòtica
 

Unitat 1: Fonaments de Robòtica
• Què és la Robòtica
• Tipus de Robots
• Parts d'un Robot
• Futur de la robòtica

Mòdul 2. Arduino
Unitat 1: Maquinari Arduino
• Què és Arduino
• Què pot fer amb Arduino
• Arduino.cc, Arduino.org i Arde.cc.
• Plaques Arduino
• Shields Arduino
Unitat 2: IDE Arduino
• Instal·lació Arduino
• Interfície Arduino
• Primer projecte: "blink"
• Gestor de targetes i llibreries

Mòdul 3. Programació
Unitat 1: Pensament computacional
• Què és la programació
• Llenguatge humà: pseudocodi
• Diagrames, l'Algorisme
• Definicions de programació.
• Tipus de llenguatges
• Processing, Wiring i Arduino
• C / C ++
Unitat 2: Fonaments de programació embeguda
• IDE Arduino
• Tipus de Dades
• Variables i constants
• Operadors
• Estructures de control
Unitat 3: Programació Avançada
• Arrays i String
• Punters i Referències
• Que són les Funcions
• Crear una Funció
• Que són les Llibreries
• Crear una Llibreria
• Memòria

Mòdul 4. Electrònica general
Unitat 1: Electrònica general
• Què és l'electrònica
• El corrent i voltatge
• Resistència
• Llei d'Ohm.
• Digital i analògic
• Convertidor
• Entrades i Sortides
• Interrupcions
• Comunicacions
• Components electrònics bàsics
Unitat 2: Electrònica Digital
• Electrònica digital i analògica
• Àlgebra de Boole
• Portes lògiques
• Funcions lògiques
• Circuits lògics digitals

Mòdul 5. Dispositius d'Electrònica
Unitat 1: Sensors
• Funcions Digitals
• Sensors Digitals
• Funcions Analògiques
• Sensors Analògics
Unitat 2: Actuadors
• Lluminós / Displays
• So
• Moviment
Unitat 3: Comunicació
• Serial
• I2C
• Spi
• infraroig
• Rfid
• Bluetooth
• Ethernet
• WIFI

Mòdul 6. Plataforma Mòbil Bàsica
Unitat 1: extructura i Moviment
• Xassís
• Moviment
• Muntatge
• Test
Unitat 2: Etapa de Potència
• Disseny de potència
• Muntatge
• Test
Unitat 3: Etapa de Control
• Cervell
• Muntatge
• Test

Mòdul 7. Plataforma Mòbil Intel·ligent
Unitat 1: Sensors
• Tacte
• Muntatge
• Test
• Distància
• Muntatge
• Test
Unitat 2: Actuadors
• Lumínics
• Muntatge
• Test
• Mecànics
• Muntatge
• Test
Unitat 3: Etapa de comunicació
• Comunicació
• Muntatge
• Test

Destinataris

A qui va dirigit ?:
A totes aquelles persones interessades en el món de la robòtica així com als professionals del sector de la indústria que vulguin ampliar la seva formació.
Educadors que vulguin adquirir una base sòlida en robòtica per poder aplicar els coneixements en el seu àmbit laboral.
Orientat als professionals que desitgin tenir les bases necessàries per crear els seus propis robots.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Material en paper: Continguts desenvolupats per experts pedagogs i professionals, adaptats a una metodologia d'estudi a distància. Campus Online (responsive, visible des de qualsevol dispositiu): Curs de 800 hores: contingut teoricopràctic Material audiovisual: Videotutorials de Sensors, Programació, Electrònica i Muntatge Seguiment i avaluació: proves d'avaluació + projecte final pràctic. Obtindràs una subscripció gratuïta durant 3 mesos a la revista Harvard Deusto Management & Innovation.

Durada

Durada: 24 mesos.

Objectius

• En aquest curs d'enfocament totalment pràctic l'alumne aprèn nocione de programació, així com els components i sensors més comuns en el camp de la robòtica.
• La realització d'aquest curs ofereix les bases necessàries per a qualsevol que vulgui tenir una carrera professional en el camp de la robòtica.
• Així mateix, en l'actualitat es tendeix a utilitzar la robòtica i la programació educacional com a suport a les aules, ja que són disciplines que motiven a construir, raonar de manera lògica i tenen cert component de gamificació que el fa atractiu als ulls dels estudiants.
• Per això aquest curs pot ser interessant per a aquells docents que vulguin aprendre les bases de robòtica i poder aplicar-ho després a les seves aules.
• Durant el curs l'alumne construirà un robot basat la plataforma Arduino, una de les plataformes més populars per realitzar projectes d'electrònica i programació, el auge ha fet que es generalitzi el seu ús dins del sector professional i educatiu.
• Arduino és senzill d'aprendre i ofereix moltes possibilitats, versàtil, és una de les alternatives més econòmiques ja que és maquinari lliure, el que fa que les creacions dels usuaris estiguin limitades simplement per la seva imaginació.

Titulació obtinguda

Dos títols: Diploma CEAC i Diploma Universitari UCAM.

Pràctiques

Possibilitat de realitzar pràctiques voluntàries.

Perspectives laborals

El camp de la robòtica està en constant creixement i la demanda d'enginyers amb els coneixements adequats augmenta dia a dia. Professors de Primària, Secundària i Batxillerat experts en electrònica, robòtica, programació. Assessors tecnològics per a centres educatius.

Avantatges del curs

Punts forts del curs: La robòtica és una disciplina en auge, la demanda laboral va en augment. Curs d'enfocament pràctic, l'alumne aprèn nocions de programació, d'electrònica, així com components i sensors més comuns en el camp de la robòtica. Construcció d'un robot basat en la plataforma Arduino. Facilitat d'aprenentatge mitjançant l'ús d'Arduino. El curs té com a objectiu donar a conèixer des de zero els principis de la programació i la robòtica aplicats a aquest programari lliure com és Arduino. Forta càrrega de videotutorials per facilitar el seguiment del curs i les pràctiques. Kit de Muntatge de Robot: Podràs crear un robot que pugui moure a diferents velocitats, fer girs, rodar cap endavant i enrere i detectar obstacles. Pràctiques en Empreses: Pràctiques professionals voluntàries de fins a 200 h en empreses. Possibilitat de pràctiques amb autoconvenio. Tràmits i gestions administratives. Gestió d'assegurança de responsabilitat civil i accident

Borsa de treball

Borsa d'Ocupació Randstad.

Professorat

817/5000 L'alumne disposarà en tot moment del suport, seguiment i assessorament de les següents figures: Professor / a expert i especialista en la matèria: Tasques d'assessorament tècnic i avaluació del procés formatiu dels alumnes. Atenció personalitzada per alumne: Contacte a través del Campus (apartat CONSULTES / PROFESSOR) Correcció de proves d'avaluació (<48 hores) Resolució de consultes tècniques i d'orientació (<24 hores) Consultor / a acadèmic / a - Amb les següents funcions: Assessorament i seguiment de l'alumne, orientant i planificant els seus estudis amb l'objectiu de realitzar l'acompanyament en tot el seu procés formatiu Contacte inicial personalitzat per email a tots els alumnes. Planificació d'estudis Impartició de Videoconferències mensuals sobre tècniques d'estudi.
Sol·licita informació
X