Oposició de Bombers

1082 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Oposició de Bombers
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Prepara't per superar les oposicions de bomber amb l'ajuda d'MasterD. Comptem amb més de 20 anys d'experiència preparant bombers a través del nostre exclusiu sistema d'ensenyament.
Informa't ara sobre les proves per a les oposicions de bomber i aconsegueix la teva plaça de bomber a la teva província.
Si vols treballar de bomber, amb la nostra preparació podràs superar amb èxit les oposicions de bomber i aconseguir una feina estable.

Temari

Les Proves d'accés per a les oposicions de bomber són les següents:

Prova teòrica. Es tracta d'un examen sobre temes, d'una banda, d'organització de l'Estat, règim local, funció pública local, etc., i, d'altra banda, temes relatius al temari específic de bombers: teoria del foc, agents extintors, mitjans de extinció, etc. Tot i que els temes que entraran per aquesta prova figuraran en l'annex de les bases que regeixin la convocatòria.

Prova física. Les proves a superar s'inclouen en les bases de cada convocatòria amb els seus respectius temps. En ocasions, la puntuació depèn del temps que faci l'aspirant, obtenint millor puntuació com millor sigui el temps realitzat. En altres ocasions, simplement s'ha de batre el temps establert en les bases per a aprovar.

Per superar amb èxit les proves físiques, MasterD posa a disposició dels seus alumnes el sistema 'Personal Trainer 360'. Aquest exclusiu sistema d'entrenament es basa en una preparació integral i personalitzada de les proves físiques a superar, tenint en compte tots aquells aspectes essencials de la seva preparació.

Prova psicotècnica i / o de personalitat. L'aspirant haurà de superar diferents tests psicotècnics; els quals poden ser d'intel·ligència, de raonament abstracte, de figures, etc. També podria haver de realitzar tests de personalitat.

Reconeixement mèdic. Si l'aspirant supera totes les proves anteriors, haurà de passar un reconeixement mèdic. Aquest servirà per acreditar que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria i que pot formar part del Cos de Bombers sense cap problema.

En algunes comunitats autònomes és possible que també s'hagi de superar una prova d'ofici. Mitjançant aquesta s'ha de demostrar que es dominen els coneixements propis de l'ofici de bomber.

En les convocatòries per a bomber conductor sol haver una prova de conducció d'un camió o de diferents vehicles. En elles, l'aspirant ha de demostrar la seva habilitat al volant.

També hi ha certes convocatòries en les que l'aspirant pot ser que hagi de realitzar casos pràctics. En ells ha d'explicar per escrit les actuacions que es durien a terme en una actuació dels bombers. Els casos pràctics plantejats solen semblar-se a casos reals i versen sobre les matèries que demanen a les bases de la convocatòria.

Els requisits per a ser bomber varien en funció de la CCAA Informa't ja sobre les proves per a bomber!

Destinataris

En ser una oposició de caràcter local, cada organisme convocant podrà exigir els requisits que consideri convenients per a cobrir les places. Per això els requisits que aquí es donen han de servir com a orientació general, però podran variar d'una convocatòria a una altra.
  • Ser espanyol o membre de la Unió Europea.
  • Tenir 16 anys d'edat, segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d'abril. Pel que fa al límit superior d'edat, dependrà directament de l'òrgan convocant, que serà qui el fixi per a cada convocatòria però normalment es requereix no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  • Graduat Escolar o Formació Professional de primer grau o equivalent.
  • Com a excepció, per a l'Ajuntament de Madrid capital exigeixen el Batxillerat o equivalent i la denominació de la plaça és "bomber especialista" des de l'última convocatòria de 2008.
  • Així mateix, a partir de la publicació de la Llei 7/2011 de la Comunitat Valenciana dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, la categoria de bombers en aquesta comunitat es classifica en el Grup C, subgrup C1, que correspon al Títol de Batxiller o tècnic.
  • A Aragó, a partir de la publicació del Decret 158/2014, de 6 d'octubre, pel qual es regula l'organització i funcionament dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Autònoma d'Aragó, publicat en el BOA de 17 d'octubre de 2014, la categoria de Bomber es classifica en el Grup C, subgrup C1, que correspon al títol de Batxiller o tècnic.
  • Permisos de conduir B i C. En cas que la plaça sigui per bomber conductor, poden arribar a demanar el carnet C + E i autorització BTP.
  • Alçada: no hi ha res definit.     
Normalment aquests requisits s'han de complir en el moment de presentació d'instàncies. No obstant això, poden exigir la presentació dels carnets de conduir quan es vagi a prendre possessió de la plaça, un cop aprovat el procés selectiu. Això s'indicarà degudament en les bases que regeixin la convocatòria, no podent generalitzar en aquest punt. Master D et prepara per a les places pertanyents al grup C, a excepció de Bombers d'aeroports i escales superiors.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Titulació obtinguda

Curs certificat amb Diploma acreditatiu del Instituto Universitario Ortega y Gasset, Centre adscrit a la Universitad Complutense de Madrid.

Avantatges del curs

MasterD t'ofereix la millor preparació per superar les oposicions de bomber: Professors altament qualificats i entrenadors personals experts en les oposicions de bombers. Seguiment individualitzat i flexible. Simulacres d'examen similars als oficials i tallers en els nostres centres. Exclusiu sistema d'estudis: Classes en directe i videoclases 24h. Preparació de proves físiques amb el Sistema Personal Trainer 360.
Oposició de Bombers
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X