Cicle Formatiu Grau Superior Documentació Sanitaria

1050 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Escola Ramon i Cajal
Cicle Formatiu Grau Superior Documentació Sanitaria
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2 anys
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció


Realitzar la gestió d'ingressos, altes, assignació de llits i prestació d'altres serveis sanitaris a pacients, assegurant el compliment dels processos i els nivells de qualitat.
Explotar i validar bases de dades per al sistema d'informació clínic-assistencial, la qualitat i la investigació, assegurant l'aplicació de la normativa de protecció de dades.
Reconèixer la terminologia clínica dels documents sanitaris en relació amb els processos patològics i la seva atenció en els serveis sanitaris.
Atendre i orientar pacients i familiars aplicant tècniques de comunicació per a la millora de qualitat assistencial.
 

Temari

Mòdul 1. Gestió de pacients
Mòdul 2. Terminologia clínica i patología
Mòdul 3. Extracció de diagnòstics i procediments
Mòdul 4. Arxiu i documentació sanitària
Mòdul 5. Sistema d'informació i classificació sanitàries
Mòdul 6. Ofimàtica i processos de la informació
Mòdul 7. Codificació sanitària
Mòdul 8. Atenció psicosocial al pacient
Mòdul 9. Validació i explotació de dades
Mòdul 10. Gestió administrativa
Mòdul 11. Projecte de documentació i administració sanitària
Mòdul 12. Formació i orientació laboral
Mòdul 13. Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 14. Formació en centres de treball

Destinataris

Per a tots els apassionats de l'educació sanitària, el control alimentari i la salut.

Requisits

Haver realitzat els estudis de batxillerat o equivalents.

  Equivalents:

     - Cou
     - Prova d'accés
     - Curs pont (C.A.S.)
     - Cicle formatiu de grau mitjà
     - Cicle formatiu de grau superior
     - Grau, Llicenciatura o Diplomatura

2 fotocòpies del D.N.I.
4 fotografias mida carnet
Certificació acadèmica
Targeta sanitària

Per accedir a una plaça, s'atorguen per l'ordre de matriculació, reservant la plaça de forma presencial al centre o via e-mail, omplint el full de preinscripció del centre.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Per aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en el món de la sanitat, a l'escola Ramón i Cajal hem apostat per un mètode docent fonamentat en la interrelació entre pràctica i teòrica, incrementant la pràctica en les hores lectives. Durant els dos anys de formació s'imparteixen assignatures de caràcter obligatori, formació bàsica i específica de cada especialitat. Aquestes són impartides tant en català com en castellà per facilitar a tots el estudiants l'aprenentatge en el seu idioma nadiu.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català Castellà

Durada

Total 2.000 hores en dos anys. Hores lectives 1.584 Hores centres de treball 416

Objectius

Las competencias que adquirirás al largo del Ciclo consistirán en adquirir conocimientos sobre la organización y definición de los procesos de tratamiento de la información y documentación clínica, extrayendo y registrando datos, codificación y validación de la información, garantizando el cumplimiento de la normativa, así como intervenir en los procesos de atención y gestión de pacientes, y de gestión administrativa en centros sanitarios.
Por otro lado, adquirirás conocimientos y prácticas de los programas utilizados para la codificación de toda la documentación clínica, gestión de bases de datos y software de programas utilizados en centros sanitarios.

Titulació obtinguda

Titulació oficial de Tècnic/a Superior en Documentació Sanitària

Pràctiques

Comptem amb una àmplia gamma d'empreses per fer las FCT, col·laborant amb entitats tan destacades en el seu sector com COEC, Hospital Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, Teknon, Bellvitge...

Perspectives laborals

Tècnic especialista en Documentació Sanitària Responsable tècnic de codificació, arxiu i tractament de documentació sanitària Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de prestació sanitària Responsable tècnic d'administració d'unitats, departaments o centres sanitaris Educador sanitari Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l'àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en especialitzada, així com en centres hospitalaris i de recerca. Realitzen el seu treball sota la supervisió del facultatiu corresponent o gerent administratiu si s'escau. La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració sanitària estatal. En unitats de promoció de la salut En serveis hospitalaris Centres de salut privats

Avantatges del curs

Estudiant amb nosaltres et garanteixes un lloc de treball en les millors empreses, institucions i centres sanitaris, així com accés a les universitat per continuar els teus estudis si així ho desitja. No dubtis més, i vine a estudiar amb nosaltres.

Borsa de treball

Disposem d'una borsa de treball, la qual permet als estudiants entrar amb més facilitat al món laboral.

Professorat

Els nostres docents són professionals de les assignatures que imparteixen, el que porta a facilitar l'ensenyament amb pràctiques de casos reals.

Lloc on s'imparteix el curs

Roselló 303, Baixos 08037 Barcelona

Horari

Torn tarda
Cicle Formatiu Grau Superior Documentació Sanitaria
Escola Ramon i Cajal
Campus i seus: Escola Ramon i Cajal
Escola Ramon i Cajal
Roselló 303 Baixos 08037 Barcelona
Sol·licita informació
X