Escola Ramon i Cajal

Cicle Formatiu Grau Superior Documentació Sanitaria

Escola Ramon i Cajal

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Oficial / Homologat
2 Anys

DescripcióRealitzar la gestió d'ingressos, altes, assignació de llits i prestació d'altres serveis sanitaris a pacients, assegurant el compliment dels processos i els nivells de qualitat.

Explotar i validar bases de dades per al sistema d'informació clínic-assistencial, la qualitat i la investigació, assegurant l'aplicació de la normativa de protecció de dades.

Reconèixer la terminologia clínica dels documents sanitaris en relació amb els processos patològics i la seva atenció en els serveis sanitaris.

Atendre i orientar pacients i familiars aplicant tècniques de comunicació per a la millora de qualitat assistencial.

 

Temari del curs

Mòdul 1. Gestió de pacients
Mòdul 2. Terminologia clínica i patología
Mòdul 3. Extracció de diagnòstics i procediments
Mòdul 4. Arxiu i documentació sanitària
Mòdul 5. Sistema d'informació i classificació sanitàries
Mòdul 6. Ofimàtica i processos de la informació
Mòdul 7. Codificació sanitària
Mòdul 8. Atenció psicosocial al pacient
Mòdul 9. Validació i explotació de dades
Mòdul 10. Gestió administrativa
Mòdul 11. Projecte de documentació i administració sanitària
Mòdul 12. Formació i orientació laboral
Mòdul 13. Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 14. Formació en centres de treball

Destinataris

Per a tots els apassionats de l'educació sanitària, el control alimentari i la salut.

Requisits

Haver realitzat els estudis de batxillerat o equivalents.  Equivalents:     - Cou

     - Prova d'accés

     - Curs pont (C.A.S.)

     - Cicle formatiu de grau mitjà

     - Cicle formatiu de grau superior

     - Grau, Llicenciatura o Diplomatura2 fotocòpies del D.N.I.

4 fotografias mida carnet

Certificació acadèmica

Targeta sanitàriaPer accedir a una plaça, s'atorguen per l'ordre de matriculació, reservant la plaça de forma presencial al centre o via e-mail, omplint el full de preinscripció del centre.

Metodologia

Per aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en el món de la sanitat, a l'escola Ramón i Cajal hem apostat per un mètode docent fonamentat en la interrelació entre pràctica i teòrica, incrementant la pràctica en les hores lectives.

Durant els dos anys de formació s'imparteixen assignatures de caràcter obligatori, formació bàsica i específica de cada especialitat. Aquestes són impartides tant en català com en castellà per facilitar a tots el estudiants l'aprenentatge en el seu idioma nadiu.

Idiomes en què s'imparteix

Català
Castellà

Horari/Torn

Torn tarda

Places

30

Durada

Total 2.000 hores en dos anys.

Hores lectives 1.584
Hores centres de treball 416

Lloc on s'imparteix el curs

Roselló 303, Baixos
08037 Barcelona

Objectius

Las competencias que adquirirás al largo del Ciclo consistirán en adquirir conocimientos sobre la organización y definición de los procesos de tratamiento de la información y documentación clínica, extrayendo y registrando datos, codificación y validación de la información, garantizando el cumplimiento de la normativa, así como intervenir en los procesos de atención y gestión de pacientes, y de gestión administrativa en centros sanitarios.

Por otro lado, adquirirás conocimientos y prácticas de los programas utilizados para la codificación de toda la documentación clínica, gestión de bases de datos y software de programas utilizados en centros sanitarios.

Titulació obtinguda

Titulació oficial de Tècnic/a Superior en Documentació Sanitària

Perspectives laborals

Tècnic especialista en Documentació Sanitària
Responsable tècnic de codificació, arxiu i tractament de documentació sanitària
Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de prestació sanitària
Responsable tècnic d'administració d'unitats, departaments o centres sanitaris
Educador sanitari
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l'àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en especialitzada, així com en centres hospitalaris i de recerca.
Realitzen el seu treball sota la supervisió del facultatiu corresponent o gerent administratiu si s'escau. La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració sanitària estatal.
En unitats de promoció de la salut
En serveis hospitalaris
Centres de salut privats

Avantatges del curs

Estudiant amb nosaltres et garanteixes un lloc de treball en les millors empreses, institucions i centres sanitaris, així com accés a les universitat per continuar els teus estudis si així ho desitja. No dubtis més, i vine a estudiar amb nosaltres.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu Grau Superior Documentació Sanitaria

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu Grau Superior Documentació Sanitaria