Cicle Formatiu de Grau Superior en Higiene Bucodental

1069 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Cicle Formatiu de Grau Superior en Higiene Bucodental
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Tarragona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

En aquest cicle obtindràs la titulació que habilita per exercir l'activitat professional en el sector sanitari públic i privat, en l'àrea d'atenció sanitària i promoció de la salut, formant part d'equips estructurats de salut bucodental, de equips d'atenció primària, en les unitats de promoció de la salut, i en consultes o gabinets dentals privats.

Temari

• Mòdul professional 0730: Recepció i logística a la clínica dental (66 hores): Organització de les activitats a la unitat o clínica dental. Aplicació de processos per a la recepció de pacients. Gestió de fitxers de pacients. Gestió de la documentació clínica. Realització de la preparació i posada en marxa d'equips. Organització de l'adquisició i emmagatzematge de material i instrumental. Aplicació de normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
• Mòdul professional 0731: Estudi de la cavitat oral (198h): Identificació de la formació i erupció dentària. Reconeixement anatòmic de la regió craniofacial. Valoració funcional de l'aparell estomatogmático. Reconeixement de lesions cariosas. Reconeixement de la malaltia periodontal. Identificació de lesions de la cavitat bucodental en relació amb característiques patològiques. Identificació d'alteracions de la cavitat bucodental en relació amb patologies sistèmiques. Identificació de factors de risc en pacients especials.
• Mòdul professional 0732: Exploració de la cavitat oral (165h): Verificació del funcionament de l'equip dental. Preparació d'instrumental i material. Realització d'anamnesi i exploració bucodental. Aplicació de tècniques per a l'obtenció d'imatges de radiodiagnòstic dental. Aplicació de mesures de radioprotecció i qualitat en radiodiagnòstic dental. Aplicació de normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. Identificació d'actituds i estats emocionals en pacients.
• Mòdul professional 0733: Intervenció bucodental (198h): Realització de segellats de fosses i fissures. Aplicació de fluorurs tòpics. Eliminació de càlculs dentals. Eliminació de tincions dentals extrínseques. Polit de obturacions. Eliminació de la placa bacteriana. Aplicació de tècniques de control de la hipersensibilitat dentinària.
• Mòdul professional 0734: Epidemiologia en salut oral (132h): Planificació de programes de seguiment i estudis epidemiològics. Determinació d'indicadors de nivell de salut bucodental. Obtenció de dades en estudis epidemiològics. Identificació dels nivells de salut bucodental d'una comunitat. Informació sobre dades epidemiològiques.
• Mòdul professional 0735: Educació per a la salut oral (99h): Obtenció d'informació referent a la salut bucodental. Organització d'accions d'educació i promoció de la salut. Preparació d'informació sobre salut bucodental. Informació sobre la salut bucodental a persones i grups. Implementació d'activitats d'educació i promoció de la salut bucodental. Aplicació de tècniques d'avaluació en programes d'educació per a la salut.
• Mòdul professional 0736: Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants (132h): Aplicació de tècniques d'ajuda en la realització d'obturacions. Aplicació de tècniques d'ajuda en el tractament
immunitari. Identificació de característiques de les malalties infeccioses. Identificació del procés de desenvolupament tumoral. Reconeixement de manifestacions de malalties. Reconeixement de trastorns hemodinàmics i vasculars. Reconeixement de trastorns de l'alimentació i el metabolisme.
• Mòdul professional 0738: Projecte d'higiene bucodental (66h): Aquest mòdul complementa la formació establerta per a la resta dels mòduls professionals que integren el títol en les funcions d'anàlisi del context, disseny del projecte i organització de l'execució.
• Mòdul professional 0739: Formació i orientació laboral (99h): Recerca activa d'ocupació. Gestió del conflicte i equips de treball. Contracte de treball. Seguretat Social, ocupació i atur. Avaluació de riscos professionals. Planificació de la prevenció de riscos a l'empresa. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa.
• Mòdul professional 0740: Empresa i iniciativa EMPRENEDORA (66h): Iniciativa emprenedora. L'empresa i el seu entorn. Creació i posada en marxa d'una empresa. Funció administrativa.
• Mòdul professional 0741: Formació en centres de treball (416h): Aquest mòdul contribueix a completar les competències d'aquest títol i els objectius generals del cicle, tant aquells que s'han aconseguit en el centre educatiu, com els que són difícils d'aconseguir en el mateix.
 

Requisits

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixin amb algun dels requisits següents: tenir el títol de batxillerat, tenir el títol de tècnic superior o especialista, haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari, haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS), tenir qualsevol titulació universitària o una altra equivalent o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats hauran de superar una prova d'accés. Per presentar-se a aquesta prova cal tenir, com a mínim, 19 anys l'any en què es fa la prova, o 18 anys, si tenen el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual volen accedir.
Es pot accedir també estant en possessió del CFGM de Cures auxiliars d'infermeria, CFGM d'Emergències Sanitàries o CFGM Farmàcia i Parafarmàcia (sense necessitat de superar la prova d'accés al CFG Superior).
 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

En acabar i superar un cicle formatiu de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Objectius

L'objectiu del curs és poder integrar-se en un equip de prevenció i atenció sanitària, coordinat per un facultatiu. Desenvolupar funcions d'organització i gestió en la unitat o gabinet dental de treball, prestar serveis assistencials i preventius a la comunitat i controlar la qualitat dels mateixos a través d'activitats de vigilància epidemiològica i d'educació sanitària.

Titulació obtinguda

Tècnic Superior en Higiene Bucodental.

Pràctiques

Formació en centres de treball 416 hores.

Perspectives laborals

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: Tècnic Superior en Higiene Bucodental Tècnic Especialista Higienista Dental higienista Bucodental Educador en Salut Bucodental

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques i pràctiques, gestions administratives i material del curs.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Cicle Formatiu de Grau Superior en Higiene Bucodental
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X