Comptabilitat i finances

1022 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Comptabilitat i finances
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
200 hores
Consulteu el preu

Descripció

El curs et proporcionarà els coneixements necessaris per dominar correctament la comptabilitat i t'ajudarà a exercir funcions de responsabilitat en un departament de comptabilitat, i poder portar qualsevol comptabilitat a nivell d'autònom, o empresa. El temari del curs permetrà a l'alumne que es mogui amb seguretat en l'àrea comptable de l'empresa i aconseguir el coneixement i posterior aplicació de PGC que pretén harmonitzar la informació comptable amb l'actual legislació mercantil i amb els principis que regeixen en la CEE.

També per a persones integrades en departaments de comptabilitat, costos i finances que desitgin adquirir o actualitzar coneixements en aquestes àrees i conèixer en profunditat les tècniques d'anàlisi de balanços per poder diagnosticar la situació economico-financera de l'empresa. I finalment, a persones que desenvolupin la seva tasca en altres àrees de l'empresa però que tinguin la responsabilitat de prendre decisions amb l'ús d'informació financera.

Temari

Comptabilitat
 • Conceptes generals. El patrimoni.
 • El balanç de situació.
 • Els comptes i les obligacions registrals.
 • Llibres de comptabilitat, principis comptables i planificació.
 • L'immobilitzat o actiu no corrent.
 • Provisions, Deterioraments de valor i periodificacions.
 • Existències. Criteris de valoració.
 • Els comptes de resultats.
 • L'aplicació de resultats.
 • Desenvolupament d'un exercici comptable.
PGC
 • Introducció.
 • Marc conceptual de la comptabilitat.
 • Normes de registre i valoració.
 • Els comptes anuals.
 • Quadre de comptes, definicions i relacions comptables.
 
Comptabilitat de societats
 • Conceptes i classes d'empresa.
 • Les societats mercantils.
 • Operativa comptable en la constitució de societats.
 • Operativa comptable d'augments de capital.
 • Operativa comptable de reduccions de capital.
Anàlisi de balanç
 • Introducció a l'anàlisi dels estats comptables.
 • Anàlisi patrimonial.
 • Anàlisi financer.
 • Anàlisi econòmic.
 • Fons de maniobra, Circulant i Quadre de Finançament.
 • Anàlisi integral d'una empresa.
Comptabilitat analítica i control pressupostari
 • Fonaments de la comptabilitat analítica.
 • El mètode de costos complets (Full-costing).
 • El model Direct-Costing.
 • El model ABC.
 • Els costos estàndards.
 • La planificació empresarial. Els pressupostos.
 • Estats financers previsionals i gestió pressupostària.
Gestió financera
 • Introducció i conceptes financers bàsics.
 • Autofinançament o finançament intern.
 • Finançament extern.
 • El pressupost de tresoreria.
 • Gestió de cobraments i pagaments.
 • Gestió d'excedents de tresoreria.
 • Anàlisi de projectes d'inversió.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Titulació obtinguda

Una vez superado el curso recibirás el diploma de Estudios de Empresa.

Perspectives laborals

Un cop finalitzat el curs amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per tenir accés al mercat de treball si no el té. Per treballar en gestories i assessories. Ser responsable de les qüestions comptables i financeres en una empresa o institució. Com alumne de Estudios de Empresa, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual acudeixen moltes empreses que necessiten personal amb una excel·lent preparació.
Comptabilitat i finances
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X