Correcció i estil literari

Curs
On-line
3 mesos
180 €

Descripció

Aquest curs es proposa millorar l'estil literari de l'alumne, tant des del punt de vista lingüístic com des de la més lliure expressió creativa. La llengua és l'argila amb la qual un escriptor treballa: conèixer els seus secrets i saber manejar-la és clau per a la creació literària.

Temari

Introducció
La llengua en el text literari.
Elements de connexió del text i la frase (I): puntuació
El ritme del text al servei de les intencions de l'autor.
Regles de puntuació: el punt, la coma, el punt i coma, els dos punts, els punts suspensius, els parèntesis i altres.
Elements de connexió del text i la frase (I): gramàtica i nexes
Errors gramaticals freqüents.
Gramàtica bàsica: regles per a una expressió correcta i sense embolics.
Nexes.
L'estil literari
Com escriure perquè una bona idea es converteixi en un bon text.
Claredat i concisió
Recursos per a que un text complex i atraient sigui més entenedora.
El necessari i suficient perquè el superflu no destorbi les idees del text.
eines
Recursos informàtics per a treballar més ràpida i còmodament.
Recursos bibliogràfics i en línia per saber on acudir davant un dubte.
El procés creatiu
Reflexionar, redactar, revisar ... tretze són tretze.
l'editorial
Com presentar un original per evitar rebutjos injustificats.
Com manejar el timó del procés d'edició.

Destinataris

Els que s'inicien en l'escriptura.
Els que desitgen perfeccionar el seu estil en qualsevol gènere literari.
Els qui, per afició o per la seva professió (periodisme, ensenyament, administració, advocacia, ciències ...), desitgin millorar la seva manera d'escriure.
 

Metodologia

Es tracta d'un curs de tipus taller. La metodologia d'aprenentatge és dinàmica, col·laborativa i creativa. Es combinen els continguts teòrics amb la lectura de textos, la revisió de textos reals (proves d'impressió i originals d'autor), la realització d'exercicis d'escriptura i la discussió d'aquests a classe. L'escriptura de l'alumne es beneficia de la interacció amb un grup de treball. Els altres alumnes actuen com els primers lectors del text, de manera que l'autor pugui experimentar què han entès realment. A través de la discussió i el debat, l'alumne assimila millor els continguts tractats en el curs. La professora ofereix als participants recomanacions sobre els textos, així com seguiment i suport continus. No imposa un estil literari en particular, sinó que acompanya les tendències i interessos personals de cada alumne per ajudar-lo a millorar la qualitat de la seva escriptura.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Dijous: 19h - 21h.

Objectius

Aprendre a detectar i corregir errors ortogràfics i gramaticals.
Revisar els principals problemes d'estil, és a dir, aconseguir la connexió adequada entre el pensament, les emocions i la paraula escrita.
Treballar altres aspectes lingüístics rellevants, com el domini del lèxic o l'estructura textual.
Combinar i contrastar la teoria amb la pràctica de l'escriptura, així com amb la lectura d'autors acuradament escollits pel seu estil perquè siguin òptimes referències per a l'alumne.
Animar la reflexió literària sobre la pròpia escriptura, la dels altres alumnes i la dels autors llegits.
Proporcionar a l'alumne els coneixements i eines (bibliografia i recursos web) necessaris per a la solució autònoma de problemes en l'escriptura.
Dotar l'alumne de recursos per superar els seus punts febles.
Preparar a l'alumne perquè pugui presentar els seus textos a una editorial o concurs literari.

Titulació obtinguda

El Laboratori d'Escriptura lliurarà un certificat d'aprofitament del curs, sempre que s'hagi participat en la majoria de les activitats didàctiques i s'hagin lliurat els exercicis.

Promocions

Fem un descompte del 5% (per als cursos presencials i programes anuals) si tens CARNET JOVE, TARGETA FNAC, o si ja has fet algun altre curs amb nosaltres.

Professorat

Montalbà Bori

Horari

OCTUBRE 2016 20 d'octubre al 19 gener 2017 GENER 2017 Gener 26 al 30 de març ABRIL 2017 Abril 20 al 22 de juny
Correcció i estil literari
LaboratorioEscritura
Campus i seus: LaboratorioEscritura
LaboratorioEscritura
Joan Blanques, 12 08024 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X