Cos d'auxili judicial

5 Persones han demanat informació
1028 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Cos d'auxili judicial
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Master-D et dóna l'oportunitat d'aconseguir una feina estable i amb bons ingressos en l'Administració de l'Estat. Ara pots aconseguir una plaça com a agent de justícia preparant les oposicions d'auxili judicial.

Master-D et forma a través d'un sistema completament personalitzat i flexible. Disposaràs de temaris actualitzats i professors altament qualificats que resoldran tots els teus dubtes. Tens la possibilitat de comptar amb un entrenador personal que et guiarà en l'estudi de les oposicions de justícia i et fixarà uns objectius individuals. El teu meta serà aconseguir-los en el menor temps possible.

Per aprovar les oposicions d'auxili judicial hauràs de superar tan sols dues proves: una teòrica i una altra pràctica. Master-D es diferencia de la resta preparant-te per les dues proves. Hem elaborat un llibre de casos pràctics perquè afrontis la prova pràctica sense problemes.

T'avisarem puntualment de les properes convocatòries d'auxili judicial, i des del nostre campus virtual podràs descarregar informació complementària, butlletins oficials i actualitzacions. Posem a la teva disposició tots els nostres mitjans perquè superis amb èxit les oposicions de justícia.

A més, si vius a Andalusia, Canàries, Cantàbria, Astúries, Aragó, Catalunya, País Basc, Navarra, València, Galícia o Madrid, com aquestes comunitats tenen les competències tranferidas en matèria de justícia, en el cas que facin ús d'elles i convoquin places podràs presentar-te a les oposicions en la teva pròpia comunitat.

Master-D et dóna l'oportunitat de créixer professionalment obtenint un lloc estable en el cos d'auxili judicial, abans anomenat agents de justícia. Comptem amb una àmplia experiència preparant les oposicions d'auxili judicial. Més de 4000 alumnes ja s'estan preparant amb nosaltres.

Províncies per a les que preparem:
Obert a totes les províncies espanyoles.

Requisits

Nacionalitat: E. Edat: 18/55. Nivell d'estudis: GE / GSE / FPI / 1ºBUP / ACCÉS A G.MEDIO i sup.

Requisits generals:
Ser espanyol, major d'edat i no superar l'edat de jubilació.
Ttitulación de Graduat en ESO o equivalent.

habilitació:
a) No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat majors de tres anys, llevat que s'hagués obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació.
b) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, llevat que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos a les proves selectives es presentin.

Capacitat: posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del cos a què aspiren.
Cal complir tots els requisits i estar en possessió o en condicions d'obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds el títol de Graduat en ESO o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Cos d'auxili judicial
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X