Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

14 Persones han demanat informació
1081 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Advocacia (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Vols ser un advocat o un procurador polivalent amb domini de les lleis i les noves tecnologies? Forma't online amb el màster universitari d'Advocacia i Procura de la UOC i prepara't per als nous desafiaments de la justícia. Pensat tant per a futurs professionals de l'advocacia i la procura com per a professionals que ja treballen i volen actualitzar els coneixements. Si ets lletrat o professional dels serveis jurídics, aquest màster permet ampliar les teves aptituds i adaptar-te a l'entorn digital.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• La professió de l'Advocacia i la Procura 6
• Habilitats tècniques de l'Advocacia i la Procura 6
• Procés civil I 6
• Procés penal 6
• Procés administratiu 6
• Procés civil II 6
• Procés laboral 6
• Treball final de màster 6
Assignatures pràctiques* - Crèdits
• Despatx civil 6
• Despatx penal 6
• Despatx administratiu 6
• Despatx mercantil 6
• Despatx laboral 6
• Despatx procura 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Operacions de fusió i adquisició d'empreses 6
• Contracte de treball: pluralitat empresarial i flexibilitat interna i externa 6
• Responsabilitat patrimonial de l'Administració i procediment sancionador 6
• Aspectes pràctics de les conseqüències jurídiques del delicte 6
• Aproximació pràctica al dret de danys 6
* Les pràctiques es realitzen en format virtual i no es poden cursar en format presencial ni es poden convalidar.

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el màster universitari d'Advocacia i Procura cal haver fet algun dels estudis universitaris oficials espanyols següents:
  • Llicenciatura de Dret
  • Grau de Dret
Criteris d'admissió
Només seran admesos al màster universitari els estudiants amb el perfil d'ingrés establert.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari d'Advocacia i Procura de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

L'objectiu del màster universitari d'Advocacia i de Procura és formar advocats de la societat de la informació i la comunicació. Per això, la UOC se centra en cinc habilitats:
• El domini de les noves tecnologies (TIC).
• El fàcil accés a la informació jurídica necessària per donar suport escrits i intervencions en judici i fora d'aquest.
• L'adaptabilitat als nous models de negoci a l'exercici de la professió.
• La visió multidisciplinària i de conjunt. La visió multidisciplinària integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat i la procura: els tècnics (substantius i processals), els estratègics (organitzatius i econòmics) i els humans (deontològics i relacionals).
• La capacitat d"interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster universitari d'Advocacia i Procura de la UOC dóna accés a la professió de l'advocacia i la professió de la procura. Podràs exercir com a procurador/a o com a advocat/ada tant per compte propi com a departaments jurídics de tot tipus d'empreses i organitzacions, a despatxos i bufets oa auditories i consultories, entre d'altres.

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari d'Advocacia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X