Cos de Gestió processal i administrativa

1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Cos de Gestió processal i administrativa
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Vols aconseguir una plaça fixa com a oficial de justícia?. Et preparem les oposicions al cos de gestió processal i administrativa. Si superes l'oposició, obtindràs la teva plaça com a funcionari de Justícia.

Les funcions del cos de gestió processal i administrativa consisteixen en la tramitació dels processos, diligències i expedients, la documentació dels embargaments, llançaments i altres actes la naturalesa ho requereixi.

280 Places Ofertades per a la covocatoria 2015.

Prepara't les oposicions per a oficial de justícia amb MasterD. Tindràs a la teva disposició professors i entrenadors personals classes en directe, videoclases i simulacors d'examen així com activitats en els nostres centres.

Informa't ja com aconseguir la teva plaça de gestor processal i els excel·lents resultats obtinguts amb els nostres alumnes d'oposicions de justícia.

iTambién preparem la promoció interna d'aquesta oposició!.

Destinataris

Ser espanyol, major d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació.
La titulació exigida és la de diplomatura universitària o equivalent.
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del cos al qual aspira. <br> No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, llevat que s'hagués obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació. <br> No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, llevat que hagués estat degudament rehabilitat, ni pertànyer al mateix cos a les proves selectives es presenti. <br> cal complir tots els requisits i estar en possessió, o en condicions d'obtenir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el títol de diplomat universitari o equivalent.

Requisits

Ser español, mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. La titulación exigida es la de diplomatura universitaria o equivalente. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del cuerpo al que aspira.No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado, ni pertenecer al mismo cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presente.Es necesario cumplir todos los requisitos y estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de diplomado universitario o equivalente.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Avantatges del curs

Classes en directe: Sessions en directe amb el teu professor. Simulacres d'examen similars als exàmens oficials. Test psicotècnics: aprèn a resover els tests. Avaluació continuada individual: Seguiment individual amb el teu preparador.
Cos de Gestió processal i administrativa
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X