Cos de Tramitació processal i administrativa

1041 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Cos de Tramitació processal i administrativa
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

Vols aconseguir una plaça fixa d'Auxiliar de Justícia?. Et preparem les oposicions de tramitació processal i administrativa convocades pel Ministeri de Justícia.
Les atribucions del cos de tramitació processal i administrativa consisteixen en la tramitació dels procediments, registre i classificació de la correspondència, formació d'actuacions i expedients, confecció de cèdules per a la pràctica d'actes de comunicació, entre d'altres. Superar aquestes oposicions d'auxiliar de justícia et capacita per treballar en jutjats i tribunals.
A més a més preparem la promoció interna d'aquesta oposició!.

Requisits

Ser espanyol, major d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació. Trobar-se en possessió del títol de Batxiller o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació. Aquest requisit no s'aplica als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del cos al que aspiren. No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, llevat que s'hagués obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, llevat que hagués estat rehabilitat.
Estudis mínims: FP Grau mig.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Avantatges del curs

Raons per les quals has de preparar-amb MasterD: Disposaràs dels avantatges de la formació semipresencial perquè preparis les oposicions de tramitació processal. a El preparador personal et marcarà objectius a través d'un seguiment personalitzat. Podràs realitzar simulacres d'examen d'oposicions per a auxiliar de justícia similars als oficials. Els nostres excel·lents resultats amb els nostres alumnes d'oposicions a justícia et garanteixen un bon resultat. Tindràs classes en directe i videoclases 24 hores a la teva disposició.
Cos de Tramitació processal i administrativa
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X