Descripció


Llibres, revistes, pòsters, cartells, flyers, packaging, etiquetes, fullets explicatius, logotips de productes i empreses, pàgines web, publicitat online i en la via pública, etc ... Tot el que ens envolta en la quotidianitat precisa de disseny gràfic en el seu funció pràctica i de comunicació.

El Programa de Formació Contínua en Disseny Gràfic pretén introduir el maneig de les diferents eines tecnològiques que fan servir els professionals de la comunicació visual: identitat corporativa, publicitat, packaging, disseny editorial tradicional i digital, disseny en moviment, disseny per a web i xarxes socials, cal·ligrafia, tipografia, lettering a més de tècniques estètiques i expressives.Destinataris

Aquest curs està enfocat principalment a persones que volen iniciar-se o tenir coneixement de les principals eines de generació projectes gràfics i tenir una base sobre els conceptes elementals del món del disseny gràfic.

Està dirigit a dissenyadors d'altres àmbits, llicenciats i estudiants de Belles Arts i Comunicació Audiovisual, fotògrafs, editors, publicistes, correctors, periodistes, impressors, tipògrafs i cal·lígrafs que volen aprofundir en el disseny gràfic.

Metodologia

El curs es basa principalment en simular en aula un estudi professional on es realitzen diferents projectes basats en breafings semi-reals i reals elaborats per empreses. Aquests exercicis serveixen per practicar i entendre totes els agents involucrats i així desenvolupar la capacitat creativa i enfrontar-se als diversos encàrrecs del sector.
A més d'assignatures teòriques i pràctiques, el Programa inclou assignatures que fomenten la creativitat i entrenen la manera de pensar i projectar pròpia d'un dissenyador.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Horari/Torn

Dimarts i dijous + divendres alterns, de 18.30 a 22:40.

Durada

Data d'inici: 16/01/2020
Crèdits: 15.

Objectius

L'objectiu del Programa de Formació Contínua és introduir les diferents etapes de producció d'un treball gràfic, amb coneixements de les eines bàsiques i dels processos successius a la creació de la peça o de l'obra.

S'estudien els programari imprescindibles per desenvolupar projectes gràfics (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, HTML i CSS), les tècniques de presentació i elaboració de maquetes, la creació de pressupostos i els processos de preimpressió, producció i postproducció.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Preu

3.250 €
També et recomanem aquests cursos