Curs de Disseny Web professional

66 Persones han demanat informació
1058 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Deusto Formación
Curs de Disseny Web professional
Sol·licita informació
Curs
On-line
500 hores
Consulteu el preu

Descripció

En un moment en què la tecnologia es troba present en múltiples àmbits, internet
és un entorn de constant presència en les nostres vides en l'actualitat, per això, els dissenyadors web són perfils cada vegada més demandats pel mercat laboral.
Segons un informe de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE), les professions, treballs i perfils digitals més demandats a partir de 2019 estan orientats a respondre a les noves necessitats de la societat, sobretot, les que tenen a veure amb la comunicació i el ús de les noves tecnologies dins de la transformació digital.
El curs de Disseny web professional, d'enfocament pràctic, habilita l'alumne com un professional autosuficient en el món del disseny web.
Els continguts del curs abasten des dels fonaments més bàsics dels llenguatges HTML5 i CSS3 i el maneig de les bases del Front-End amb JavaScript fins al disseny de llocs webs d'una forma senzilla mitjançant nocions fonamentals de disseny, com són la conceptualització de la idea de la web i el seu bocetado en paper, disseny i prototipatge, de manera que li permetran crear des de zero llocs web responsive, optimitzats per a qualsevol tipus de dispositiu.
L'alumne aprendrà en què consisteix la usabilitat i l'experiència d'usuari per a poder aplicar-la al seu propi projecte. Així mateix, coneixerà alguns conceptes bàsics de posicionament en cercadors que li serviran per atraure visites a la seva pàgina.
És un curs que segueix la metodologia per projectes. Cada Fase del projecte té com a objectiu realitzar una part del procés necessari per a la realització d'una web d'una forma pràctica.
Per això l'alumne comptarà amb un seguit de materials en paper, videotutorials i activitats pràctiques.
beneficis:
• Disposaràs en tot moment del suport, seguiment i assessorament de les següents figures:
o Consultor / a acadèmic / a com a orientador acadèmic,
? Funció: Assessorar i acompanyar l'alumne en el seu procés formatiu
? Atenció personalitzada per alumne, contactant a l'inici del curs per facilitar la següent informació:
? Presentació personal, benvinguda al curs, i objectius didàctics de la Unitat 1
? Planificació estudis personalitzada
? E-mail personalitzat del consultor / a per curs
? Horari de consultoria telefònica (8 hores setmanals)
? Horari de tutoria personalitzada presencial o virtual
o Professor / a expert i especialitzat en la matèria,
? Funció: tasques d'assessorament tècnic i avaluació del procés formatiu dels alumnes
? Atenció personalitzada per alumne:
? Contacte a través del Campus (apartat consultes / professor)
? Correcció de proves d'avaluació i Projecte final del curs (en 48 hores)
? Resposta a dubtes i preguntes (en 24 hores)
• Biblioteca al Campus online, amb contingut extra del curs, en format document, link o vídeo.
• Tindràs accés a una borsa d'ocupació gestionada per Randstad, empresa líder en recursos humans i portal d'ocupació de referència a Espanya.
• L'objectiu és oferir una borsa d'ocupació, de forma gratuïta, a tots els alumnes, des del primer dia que han comprat el curs, aportant un portal exclusiu integrat en el nostre campus.
• Servei de pràctiques professionals voluntàries en el qual podràs accedir a un ampli ventall d'empreses col·laboradores. Fins i tot si no disposes d'una empresa propera d'entre les oferides, se't dóna l'oportunitat que aportacions una per a ajudar-te així a adquirir experiència professional.
• El curs inclou una subscripció gratuïta de 3 mesos a la revista Harvard Deusto Management & Innovation amb informació pràctica i útil sobre les principals àrees del management, amb especial atenció a l'impacte de les TIC en la gestió empresarial.
• Bloc de la marca, que permet ampliar coneixement, informar de tendències del sector, donar claus estratègiques en diferents àrees. Tot això creat i gestionat per experts de l'àrea.

Temari

Material del curs:
Material imprès
• 10 mòduls
material en línia
• Guia d'estudi
• 1 Annex: Referències web i marc legislatiu sobre accessibilitat web
• 1 Annex: Exercicis resolts
• 25 Videotutorials
• 1 Projecte guiat amb 6 lliurables avaluables que es corresponen amb les proves d'avaluació
• 3 projectes finals
• Suite Adobe Creative Cloud
• Mòdul e-learning d'English for IT

Programa del curs:
Mòdul: Usabilitat web i experiència d'usuari (UX)
1. Usabilitat davant experiència d'usuari (UX)
1.1. Què és la usabilitat?
1.2. Què és l'experiència d'usuari?
2. Els 10 principis heurístics de la usabilitat de Jakob Nielsen
2.1. Decàleg de Jakob Nielsen sobre la usabilitat
2.2. Què vam aconseguir si millorem l'experiència de l'usuari?
3. Usabilitat al web
3.1. Com fem servir la web?
3.2. Com atrapar l'atenció dels usuaris?
3.3. Ús de clics mecànics
3.4. Com escriure al web
3.5. Els textos i tipografies, clars i amb contrast
3.6. Navegació pel web
3.7. La pàgina principal (home)
3.8. Enllaços o hipervincles
3.9. imatges
3.10. cercadors
3.11. publicitat
4. Disseny basat en l'experiència d'usuari
4.1. Criteris bàsics de l'experiència d'usuari
4.2. Metodologia del disseny centrat en l'usuari
4.3. Etapes del disseny basat en l'experiència d'usuari
4.4. Tècniques de disseny de l'experiència d'usuari
4.5. Eines de disseny per al desenvolupament d'un projecte
5. Disseny d'interacció (IxD)
5.1. Les 5 dimensions del disseny d'interacció
5.2. Consells per realitzar el disseny d'interacció
5.3. Microinteracciones
6. L'arquitectura de la informació
6.1. Components de l'arquitectura de la informació
6.2. Arquitectura de la informació i SEO
6.3. Eines per al prototipat
7. Responsive Web Design. Ús de mitjana queries
7.1. Augment de l'ús dels mòbils en la navegació web
7.2. El web responsive és beneficiosa per al SEO
7.3. Consells per crear i adaptar la teva web a dispositius mòbils
8. Utilització de frameworks
8.1. Avantatges d'utilitzar un framework
8.2. Desavantatges d'utilitzar un framework
8.3. Framework enfront de CMS
9. Avaluació de la usabilitat
9.1. avaluació automàtica
9.2. avaluació heurística
9.3. Avaluació amb usuaris
9.4. Elaboració d'informes

Mòdul: Accessibilitat web
1. Què és l'accessibilitat web?
1.1. A qui beneficia l'accessibilitat web?
1.2. disseny universal
1.3. Tecnologies de suport
2. Aspectes de tenir en compte per a la conformitat d'un lloc web
2.1. Tecnologies compatibles amb l'accessibilitat
2.2. Requisits de conformitat
2.3. Declaració de conformitat
2.4. Declaració de conformitat parcial i contingut de terceres parts
3. Com aconseguir que el lloc web sigui accessible?
3.1. Aspectes de tenir en compte perquè el nostre lloc web sigui accessible
3.2. Principis de les pautes WCAG 2.1
4. Recomanacions tècniques per a desenvolupadors
4.1. perceptibilitat
4.2. operabilitat
4.3. comprensibilitat
4.4. robustesa
5. Estructura d'HTML i CSS
6. Validació en fase de desenvolupament d'un lloc web
6.1. Especificació de l'àmbit d'avaluació
6.2. Anàlisi del disseny del lloc web
6.3. Selecció d'una mostra representativa
6.4. Validació d'accessibilitat
7. Validació automàtica enfront de validació manual
7.1. Eines d'avaluació automàtica
7.2. Eines d'ajuda en l'avaluació manual
8. Validació de gramàtica i accessibilitat
8.1. Validació de la gramàtica
8.2. Validació de l'accessibilitat

Mòdul: Disseny d'interfície
1. Concepte gràfic i teoria del color
1.1. Simbologia del color
1.2. colors càlids
1.3. colors freds
1.4. colors neutres
1.5. Lluminositat, matís, to i saturació
2. Tipus de lletra
2.1. serif
2.2. Sans serif
2.3. script
2.4. display
3. Disseny de la interfície responsive
3.1. En què consisteix un disseny responsive?
3.2. Conceptes claus del disseny responsive
3.3. Com saber si és un disseny responsive?
3.4. Beneficis d'un disseny responsive
3.5. Inconvenients d'un disseny responsive
4. Definició dels elements gràfics: mida i resolució
4.1. Tipus de navegació
4.2. Disposició d'elements en funció del dispositiu
4.3. Incloure imatges en format panoràmic
4.4. Pes dels elements
4.5. La importància de les icones
4.6. Touch
4.7. Mida dels botons
4.8. càrrega seqüencial
4.9. Responsive Web Design Server Side Components (RESS)
5. Disseny de diferents tipus de pantalla: navegació i formularis
5.1. Disseny del menú de navegació
5.2. Disseny de formularis
6. Escriure per a la web
6.1. Canvi de concepte en l'escriptura per internet
6.2. estructura visual
6.3. Explicar una història
6.4. Evitar els preàmbuls
6.5. Incloure textos destacats
6.6. Crear un personatge
6.7. enfocar
6.8. Saber per a qui escrivim
6.9. Utilitzar el to correcte
6.10. optimitzar titulars
6.11. Afegir informació visual
6.12. Evitar detalls extravagants en el disseny
6.13. Tenir cura l'ortografia

Mòdul: Introducció al desenvolupament web
1. Internet i la web
1.1. Què és internet?
1.2. Direccions d'internet
1.3. Arquitectura client-servidor
1.4. aplicacions web
1.5. accessibilitat
1.6. usabilitat
2. Dominis i allotjament web
2.1. Què es necessita per publicar un web?
2.2. Registradors de dominis gratuïts i de pagament
2.3. Passos per registrar un domini propi de pagament
2.4. Passos per registrar un domini gratuït
2.5. En què consisteix el hosting o allotjament?
2.6. Crear un servidor web amb XAMPP
2.7. Activitats pràctiques guiades

Mòdul: Entorns de desenvolupament i HTML
1. Entorn de desenvolupament
1.1. Introducció
1.2. Editors de codi
1.3. clients FTP
1.4. Eines d'anàlisi (navegadors)
1.5. IDEs complets
2. HTML
2.1. Introducció
2.2. estructura general
2.3. Estructura de body
2.4. Altres API i etiquetes

Mòdul: Introducció a CSS i DOM
1. Introducció al CSS
1.1. Què és CSS i per a què serveix?
1.2. Versions de CSS
1.3. Navegadors que ho admeten
1.4. Full CSS d'exemple
1.5. Propietats de CSS
1.6. Selectors de CSS
2. Què és el Model d'Objectes del Document (DOM)?
2.1. objecte node
2.2. objecte document
2.3. objecte element
2.4. objecte attr
2.5. Moure per l'arbre
3. Què és el Model d'Objectes del navegador (BOM)?
3.1. objecte window
3.2. objecte navigator
3.3. objecte screen

Mòdul: JavaScript (I)
1. Introducció a JavaScript
1.1. Què és JavaScript i per a què serveix?
1.2. Característiques de JavaScript
1.3. JavaScript Vs Java
2. Primers passos en JavaScript
2.1. Hola Món
2.2. Entrades i sortides
2.3. variables
3. Operadors i expressions
3.1. assignació
3.2. Increment, decrement i resta
3.3. operadors lògics
3.4. altres operadors
3.5. expressions
4. Flux de dades
4.1. Estructura if, else i elseif
4.2. Switch
4.3. Try and catch
4.4. while
4.5. Bucle for i foreach
4.6. funcions

Mòdul: JavaScript (II)
1. Funcions
1.1. Paràmetres d'entrada
1.2. Paràmetres de sortida
2. Objectes especials
2.1. math
2.2. Dóna't
3. Maneig d'esdeveniments
3.1. Taula d'esdeveniments més comuns
3.2. Esdeveniments més usats
4. jQuery
4.1. selectors
4.2. esdeveniments
4.3. Manipuladors i efectes en elements
5. AJAX
5.1. Mètodes més comuns
5.2. El meu primer request
5.3. Mètodes d'objecte XMLHttpRequest
5.4. Enviament de paràmetres
6. Trucades a AJAX via jQuery
6.1. AJAX
6.2. Funcions més usuals
6.3. FormData

Mòdul: SEO i eficiència en cercadors
1. Introducció al SEO
1.1. Diferències entre SEO i SEM
1.2. Avantatges de ser visible en cercadors
2. Factors interns (on-page)
2.1. Millorant l'estructura del lloc web
2.2. Optimitzant el contingut
2.3. Tractant amb els bots
3. Factors externs (off-page)
3.1. Estratègia de link building
3.2. Estratègia de link baiting
3.3. Estratègia de tiered link building
4. Tècniques penalitzables
4.1. Cloaking
4.2. text ocult
4.3. Granja d'enllaços
4.4. pàgines porta
4.5. contingut duplicat
4.6. Redirecció HTML / JavaScript
4.7. NoScript / NoIframe
4.8. Llocs de contingut dubtós
5. Petits detalls que ajuden al posicionament
5.1. Densitat de paraules
5.2. Alta en motors de cerca
5.3. Sitemaps
5.4. Augmentar la velocitat d'indexació
5.5. Enllaços i pagerank
5.6. Temps de permanència
5.7. Com sortiré posicionat?
6. Recerques i etiquetes
7. SEO per a blogs
7.1. Domini i allotjament
7.2. els continguts
7.3. ¿Categories o etiquetes?
8. GeoSEO (SEO local)
8.1. Dominis, subdominis o carpetes
8.2. El domini i la IP
8.3. Mapes de negocis
9. motor de cerca Reputation Management (sermo)
9.1. detecció
9.2. Comença el moviment
9.3. ocupar resultats
10. Social Media Optimization (SMO)
10.1. Detalls
10.2. marcadors socials
10.3. Llocs de recomanació
10.4. Preguntes i respostes
10.5. AJAX
11. SEO per PPC (pagament per clic)
12. Com funciona un cercador
13. Eines
13.1. cercadors
13.2. paraules clau
13.3. Rànquing a internet

Mòdul: Gestors de continguts
1. Què és un sistema de gestió de continguts (CMS)?
1.1. Funcions bàsiques d'un gestor de continguts
1.2. Característiques generals dels CMS
1.3. Necessitat d'un CMS
1.4. Aplicacions dels gestors de contingut
1.5. Avantatges dels gestors de continguts
1.6. Història dels CMS
1.7. Present i futur dels CMS
2. Tipus de gestors de contingut
2.1. Pel llenguatge de programació emprat
2.2. Pel tipus de llicència
2.3. Per tipus d'ús o funcionalitat
2.4. Criteris de selecció d'un CMS
2.5. Els CMS en l'e-learning
3. Els millors CMS
3.1. Com escollir el millor CMS
3.2. Gestors de contingut més populars
3.3. nous CMS
3.4. Quines condicions ha de complir el CMS perfecte?
4. Instal·lació d'un CMS
4.1. Requisits del servidor
4.2. El client FTP
4.3. Crear una base de dades
4.4. Instal·lar una base de dades
4.5. ¡A treballar!
5. Fases d'un projecte web sobre un sistema CMS
5.1. Definició inicial de l'estructura general del lloc web
5.2. Bocetado del web
5.3. Desenvolupament de la plantilla base de pàgina
5.4. Desenvolupament individual de cada pàgina
5.5. Proves i correccions

Projecte:
Per a l'avaluació del curs, l'alumne ha de lliurar en cada fase del projecte, un lliurable corresponent a aquesta fase. I al final del curs ha de crear un web amb les característiques que s'han treballat en les diferents fases del projecte.
• Fase I: Conceptualització i bocetado
• Fase II: Disseny d'Interfície Web
• Fase III: Creació de Wireframes Digital, Usabilitat i Accessibilitat
• Fase IV: Desenvolupament web amb HTML5 i CSS3
• Fase V: SEO del web
• Fase VI: Programació web amb JavaScript

Destinataris

• Professionals del sector com dissenyadors web o programadors que vulguin actualitzar el seu perfil o aprofundir en aspectes concrets del temari
• Professionals d'altres àrees com a responsables de màrqueting o dissenyadors gràfics que vulguin adquirir coneixements complementaris al seu perfil professional actual
• Persones que, per motius professionals o personals, vulguin endinsar-se al món del disseny web i adquirir les competències necessàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Metodologia pràctica basada en projectes que es va desenvolupant al llarg del curs. Videoconferències mensuals en línia i en directe, impartides per ponents experts per complementar o ampliar les temàtiques incloses en el temari del curs (45-60 m. Aprox). Videotutorials, per il·lustrar conceptes pràctics del curs. Accés a la comunitat virtual d'aprenentatge Deusto Digital. El projecte final servirà per posar en pràctica els coneixements adquirits durant el programa de formació. L'alumne podrà escollir entre 3 projectes finals diferents i elaborar aquell que s'adapti més al seu interès personal. Mòdul e-learning complementari d'English for IT 'que des d'un enfocament eminentment pràctic ajuda a conèixer i utilitzar l'anglès en un entorn laboral.

Durada

Durada: 18 mesos (24 mesos amb beca).

Objectius

La realització d'aquest curs ofereix les bases necessàries per a qualsevol que vulgui tenir una carrera professional en el camp de la programació i el desenvolupament web.
• Desenvolupar un coneixement global i complet de la programació i el desenvolupament web.
• Adquirir els coneixements bàsics d'HTML5 i CSS3 amb què crear pàgines web.
• Assentar la base del Frontend amb Javascript, llenguatge versàtil, necessari no només per a l'àmbit web, si no per a aplicacions mòbils, automatitzar sistema operatiu etc.
• Conèixer en profunditat com funcionen els Gestors de Continguts, com Drupal i WordPress. Conèixer el llenguatge HTML i familiaritzar-se amb les seves opcions.
• Optimitzar el disseny, la usabilitat i l'accessibilitat de les pàgines; transformar un disseny o un concepte en un document HTML; dissenyar i mantenir fàcilment pàgines web.

Titulació obtinguda

Dos Títols: diploma propi expedit per Deusto Formació i titulació pròpia de la Universitat Internacional de València (VIU), amb 8 crèdits ECTS. Aquest curs compta amb la col·laboració de l'ATI (Associació de Tècnics d'Informàtica), associació que defensa, promociona i ajuda en el desenvolupament de l'activitat a professionals i tècnics en el camp de les TIC. Com a principals beneficis de l'ATI es podrien destacar, els descomptes en les entitats col·laboradores, assessorament laboral, etc.

Pràctiques

Possibilitat de realitzar pràctiques voluntàries.

Perspectives laborals

Aquest curs està especialment dissenyat per contribuir a l'especialització dels següents llocs: Tècnic en disseny de pàgines web. Dissenyador i programador de continguts multimèdia. Dissenyador gràfic i / o maquetador orientat al món de la publicitat en línia. Programador web Frontend júnior (HTML & CSS & Javascript).

Avantatges del curs

Aquest curs es ven amb llicència Adobe Creative Cloud (vigència d'1 any). La col·lecció completa amb les més de 20 aplicacions creatives mòbils i d'escriptori, incloses Dreamweaver, Photoshop, Illustrator i Adobe XD. Les claus de la llicència s'enviaran en el moment en què l'alumne necessiti el programa per avançar en l'estudi del curs.

Borsa de treball

Tindràs accés a una borsa d'ocupació gestionada per Randstad, empresa líder en recursos humans i portal d'ocupació de referència a Espanya.

Professorat

Equip docent: Maria Pla: Graduada en Multimèdia per la UOC. Amb formació en Disseny d'Estampació Tèxtil i Serigrafia i Disseny professional de pàgines web i disseny / autoedició. Des 2014 s'estableix com a freelance compaginant treballs de Project Manager en gestió cultural. Núria Mestre: Tècnica en Informàtica de Gestió. Desenvolupadora freelance de pàgines web. Desenvolupa la seva carrera professional en àrees de gestió i desenvolupament d'organitzacions. Ha complementat la seva dilatada experiència amb formació en HTML, Flash, JavaScript i PHP. Especialitzada en la Programació en entorns de bases de dades, com a gestors de continguts i botigues de comerç electrònic. Autores del curso: Antonio Jesús Galiano Sanchez. Iván Cerezo Vivas. Luis Manuel Montoro.
Curs de Disseny Web professional
Deusto Formación
Sol·licita informació
X