Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
1500 hores
Consulteu el preu

Descripció

El cicle mitjà CEAC de Cuina i Gastronomia et proporciona els coneixements i les tècniques necessàries per a executar les activitats de preelaboració, preparació, conservació, terminació / presentació i servei de tot tipus d'elaboracions culinàries en l'àmbit de la producció en cuina, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d'higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Temari

1. Ofertes gastronòmiques.
2. Preelaboració i conservació d'aliments.
3. Tècniques culinàries.
4. Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
5. Productes culinaris.
6. Postres en restauració.
7. Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments.
8. English for Cooks
9. Formació i orientació laboral.
10. Empresa i iniciativa emprenedora.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aquests ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per a: Dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals. Poder obtenir el carnet de manipulador d'aliments.

Destinataris

Persones la passió siguin la cuina i vulguin convertir-la en una professió, adquirint una visió completa de la cuina i la seva implicació en tots els àmbits: restauració, hotels, càtering, creuers, centres, etc.

Objectius

Aquest professional serà capaç de:
Executar les elaboracions culinàries.
Executar els processos de preelaboració i / o regeneració que sigui necessari aplicar a les diferents matèries primeres.
Realitzar la decoració / acabament de les elaboracions.
Executar els processos d'envasat i / o conservació per a cada gènere o elaboració culinària.
Determinar les necessitats per a la producció en cuina.
Rebre, emmagatzemar i distribuir matèries primeres.
Posar a punt el lloc de treball, preparant espais, maquinària, estris i eines.
Aplicar els protocols de seguretat laboral i ambiental, higiene i qualitat durant tot el procés productiu.

Pràctiques

Realització de fins a 200 hores de pràctiques professionals.

Perspectives laborals

Xef. Cuiner. Cap de partida: responsable de gestionar i supervisar part de l'equip de cuina compost per cuiners i ajudants de cuina. Maître. Cap de sector. Barman. Ajudant de sommelier. Tècnic d'economat: Encarregat de la preelaboració i conservació d'aliments.

Avantatges del curs

Avantatges CEAC: Inclou un simulador virtual de cuina. Llibres digitals interactius visibles des de qualsevol dispositiu. Inclou anglès bàsic i específic sector restauració. Pràctiques en empreses com Paradors Nacionals, Hotel Arts. Orientació laboral i borsa de treball.

Borsa de treball

Borsa de treball RANDSTAD.
Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia
CEAC
Cursos més populars
X