Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria

1055 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.500 €
Sol·licita informació
Escola Pia de Nostra Senyora
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
Barcelona
1400 hores
Preu 3.500 €

Descripció

El cicle formatiu de cures auxiliars d'infermeria està dirigit a proporcionar als nostres alumnes i futurs tècnics coneixements sobre cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn. Formar part d'un equip d'infermeria en diferents àmbits sanitaris o com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal.

Temari

C1 - OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA (60 hores)
Coneixeràs quina és la situació de la salut pública i els nivells de prevenció sanitària. Aprendràs les aplicacions informàtiques clíniques i administratives per rebre, registrar i distribuir la documentació sanitària i poder gestionar les existències de materials clínics.

C2 - El ésser humà DAVANT LA MALALTIA (60 hores)
Relacionessis les funcions de l'ésser humà amb les característiques dels teixits, òrgans o aparells. Descobriràs les diferents patologies i proves diagnòstiques associades, les tècniques per poder dur a terme l'exploració mèdica. Conèixer els medicaments, com es classifiquen, es distribueixen i es presenten. També aprendràs a aplicar tècniques hidrotermals per millorar diferents malalties.

C3 - BENESTAR DELS PACIENTS: NECESSITATS DE HIGIENE, REPÒS I MOVIMENT (60 hores)
Seràs capaç de decidir quines són les necessitats d'higiene postural, mobilització, trasllat i de descans dels pacients coneixent l'anatomia, fisiologia i patologies de l'aparell locomotor i de la pell. Així com els tractaments tant preventius com curatius de les úlceres per pressió.

C4 - CURES BÀSIQUES D'INFERMERIA APLICADES A LES NECESSITATS DEL HUMÀ (240 hores)
És l'assignatura fonamental del cicle ja que aprendràs a relacionar les estructures dels aparells i sistemes del cos amb les funcions que desenvolupen i les malalties més freqüents de cadascuna d'ells. Seràs capaç d'aplicar o ajudar a aplicar tractaments per millorar, guarir o pal · liar les diferents patologies. Podràs formalitzar fulls de registre hospitalari per seguir i valorar l'evolució del pacient. Aprendràs les tècniques de fisioteràpia respiratòria, oxigenoteràpia, mesura de signes vitals, administració d'ènemes, etc. Controlaràs tot el material hospitalari necessari per a cada tècnica així com l'instrumental quirúrgic.

C5 - PRIMERS AUXILIS (30 hores)
En aquest crèdit et prepararem per poder valorar qualsevol situació d'emergència a partir de les dades de les constants vitals i de l'observació dels signes i símptomes per iniciar la cadena de socors. Aprendràs a realitzar una reanimació cardiorespiratòria, a eliminar cossos estranys de les vies respiratòries, a tractar traumatismes, lesions causades pel fred, la calor i l'electricitat entre d'altres.

C6 - HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI I NETEJA DEL MATERIAL (90 hores)
Podràs decidir i dur a terme la neteja, desinfecció i esterilització de materials i instruments segons la seva composició, característiques i utilització. També aprendràs diferents mètodes per arreglar llits. Coneixeràs com fer la recollida de diferents mostres biològiques, així com la gestió dels residus sanitaris.

C7 - SUPORT PSICOLÒGIC AL PACIENT / CLIENT (60 hores)
Et donarem els fonaments de la psicologia perquè siguis capaç de detectar les necessitats dels pacients segons les seves circumstàncies i fase vital (pediatria, adolescència i geriatria) i, d'aquesta manera, poder contactar ia relacionar-te amb el pacient per ajudar-lo. Aprendràs com atendre el pacient en determinades circumstàncies com són els pacients amb SIDA, els pacients oncològics, amb incapacitats, amb drogodependències entre d'altres.

C8-EDUCACIÓ PER A LA SALUT (30 hores)
Aprendràs a idear, organitzar i dur a terme programes d'educació sanitària, de promoció de la salut i de prevenció de malalties específiques. Et donarem eines per millorar la comunicació i poder participar en conferències, comissions de treball, seminaris i estudis de casos.

C9 - TÈCNIQUES D'AJUDA ODONTOLOGIOCOESTOMATOLÒGICA (90 hores)
Aprendràs com s'organitza una clínica dental i podràs realitzar pressupostos i identificar, classificar i arxivar registres radiogràfics. Podràs conèixer l'anatomia, la fisiologia i les patologies de cap, coll i dents. Dominaràs tot l'instrumental dental i la seva neteja, desinfecció i esterilització.

C10 - RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL (60 hores)
Utilitzaràs de manera eficaç les tècniques de comunicació per rebre i transmetre informació així com per identificar i resoldre conflictes. Aprendràs a treballar en equip com a fonament del treball d'una auxiliar d'infermeria.

C11-FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (60 hores)
Coneixeràs la legislació laboral bàsica i els drets i obligacions que es donen en les relacions laborals. Seràs conscient de quins són els requisits per treballar en condicions de seguretat. També et instrueix en les característiques del teu sector professional i, així, en quins són els mecanismes d'inserció laboral més adequats.

C12 - FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (410 hores)
Fareu pràctiques en excel · lents centres sanitaris amb varietat d'unitats en les que podràs posar en pràctica tots els coneixements apresos al llarg del cicle. Tindràs una experiència professional molt valuosa per fer la teva inserció laboral molt més senzilla.

C13 - CRÈDIT DE SÍNTESI (60 hores)
Treballaràs en grup per poder resoldre un cas pràctic fent ús de tots els aprenentatges adquirits al llarg del curs.
 

C14 - GERIATRIA
En aquest crèdit aprofundirem en el tracte, cures i suport de la gent gran. Aprendràs diferents tractaments per millorar, guarir o pal · liar les malalties més comunes en aquesta fase vital de les persones, tant a nivell físic com a nivell psíquic.

C15 - SUPORT A LA RECERCA BIOMÈDICA
Descobriràs què és la investigació biomèdica, com es pensa, s'organitza i s'executa un projecte d'investigació biomèdica. Quins són els passos a seguir per realitzar una investigació tant qualitativa com quantitativa.

Destinataris

Totes aquelles persones que busquin convertir la seva vocació en la seva professió. Són uns estudis de futur, en què l'índex d'inserció laboral és molt alt i molt ràpid.
Volem especialitzar els nostres alumnes en dos àmbits de futur a la nostra ciutat:
- La geriatria: volem formar professionals capaços d'ajudar a la gent gran abastant tots els aspectes físic psíquics. Volem persones formades en cures, tracte, teràpies, animació, gestió, etc
- Suport a la investigació biomèdica. La nostra ciutat és pionera i no deixa de créixer. En aquest sentit es necessitaran professionals que ajudin a que els projectes es duguin a terme.
A més, volem fer de la bioètica un contingut transversal present en totes les assignatures, ja que considerem que el debat ètic és viu i és necessari tractar per fer dels nostres alumnes professionals humans i amb capacitat crítica davant situacions que es puguin trobar.

Requisits

- Títol ESO - Títol de tècnic o tècnic auxiliar - Haver superat el segon curs de BUP - Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys - Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics Si no es compleix cap dels requisits anteriors , hauran de superar una prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

La durada és de 1400 hores distribuïdes de la següent manera: 990 hores de continguts teòric pràctics a l'aula 410 hores de formació en centres de treball El curs es pot realitzar en 1 any acadèmic.

Objectius

Formar excel · lents professionals sanitaris amb una forta vessant humanitària. Per aquest motiu volem fer de la bioètica un àmbit transversal, que tractarem al llarg de totes les assignatures.

Titulació obtinguda

Tècnic en cures auxiliars d'infermeria.

Pràctiques

Pràctiques en excel · lents i reconeguts centres sanitaris on podràs desenvolupar tots els coneixements adquirits a les classes teoricopràctiques.

Perspectives laborals

Hospitals, urgències, sales de part, pediatria, quiròfan, salut mental, consultes mèdiques centres geriàtrics, centres de dia, atenció domiciliària, projectes d'investigació biomèdica, promoció de la salut, salut bucodental, departaments d'afers socials, entre d'altres.

Borsa de treball

Disposem d'agències de col · locació en la mateixa escola que t'ajudaran a buscar feina un cop acabades les pràctiques.

Professorat

Professorat altament qualificat amb experiència tant en docència com en àmbits hospitalaris, especialment en els àmbits en què ens especialitzem com són la geriatria i la investigació biomèdica. Metges, infermeres i biòlogues amb entusiasme, coneixements de les diferents metodologies educatives i noves tecnologies i amb la voluntat d'atendre als seus alumnes de manera individualitzada per garantir l'èxit educatiu.

Lloc on s'imparteix el curs

Carrer Diputació núm 277 de Barcelona

Horari

Torn de matí de 08:00 ha 1430h Torn de tarda de 15:00 ha 21:20 h.
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cures Auxiliars d'Infermeria
Escola Pia de Nostra Senyora
Campus i seus: Escola Pia de Nostra Senyora
Escola Pia de Nostra Senyora
C. Diputació, 277 08007 Barcelona
Sol·licita informació
X