Aula Mestre

Curs de Preparació Prova accés a la Universitat per majors de 25 anys

Aula Mestre

Descripció

Descripció de la prova:La prova s'estructura en dues fases:- Fase general: igual per a tots els candidats.- Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branquesde coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau.FASE GENERALLa fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d'expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d'una llengua estrangera.La fase general consta de quatre exercicis:a) Comentari de textb) Llengua catalanac) Llengua castellanad) Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès). (Aulamestre ofereix l'anglès).Fases del procés:Les proves d'accés es convoquen una vegada l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.Una vegada superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou enconvocatòries posteriors per millorar la qualificació. La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida.Metodologia:

Al llarg de la setmana es treballaran les  matèries de la part comuna. Les classes  són presencials i es realitzen  en grups reduïts per facilitar el treball i el seguiment individualitzat.Aulamestre facilita tot el material necessari per preparar les proves que consta de material didàctic actualitzat de cada matèria.Cada trimestre es dediquen unes sessions a repassar els continguts treballats i a realitzar models d'examen, aquest sistema facilita el seguiment per part dels alumnes que comencin el curs més tard. També hi ha la possibilitat d'anar realitzant tutories  personalitzades que ajudin als alumnes a resoldre dubtes,  donar assessorament,  ensenyar tècniques d'estudi, etc.El curs de preparació  d'Aulamestre  t'ofereix tot el temari actualitzat, informació sobre les diferents convocatòries i calendari d'inscripció, classes presencials, tutories personalitzades tots els dies de la setmana amb professors/es amb experiència en l'àmbit docent, classes centrades en el treball d'aquells aspectes més pràctics i en la realització d'exercicis com els que trobem en els models d'examen ...
Veure més

Requisits

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys són comunes per a totes les universitats de Catalunya.


Poden presentar-se a les proves els candidats que reuneixin els requisits següents:


a) Tenir 25 anys abans de l?1 d?octubre de l?any 2011.


b) No tenir superades les PAU.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Preparació Prova accés a la Universitat per majors de 25 anys

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Preparació Prova accés a la Universitat per majors de 25 anys