Jesuïtes El Clot. Escola del Clot

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions web

Jesuïtes El Clot. Escola del Clot

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2 Anys
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Crear aplicacions web utilitzant diversos llenguatges de programació i diverses

plataformes de desenvolupament.

Dissenyar continguts gràfics i multimèdia, aplicant criteris d'usabilitat i accessibilitat. Desenvolupar aplicacions web interactives (en entorn client i / o servidor) i jocs web amb HTML5. Crear aplicacions web Mòbils. Instal · lar i configurar servidors web i servidors d'aplicacions.


 
Veure més

Temari del curs

Mòduls 1r curs
   sistemes informàtics
   Bases de dades
   programació
   Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
   Formació i orientació laboral

Mòduls 2n curs
   Bases de dades Bases de dades objecte-relacionals
   P rogramació Orientada a Objectes i arquitectures distribuïdes
   Entorns de desenvolupament, UML
   Desenvolupament web en entorn client
   Desenvolupament web en entorn servidor
   Desplegament d'aplicacions web
   Disseny d'interfícies web
   Empresa i iniciativa emprenedora
   projecte final
Veure més

Horari/Torn

Tardad de dilluns a divendres.

Durada

1.683
Hores Lectives
317
Hores en empreses
del sector

Titulació obtinguda

Tècnic/a Superior en
Desenvolupament
d'aplicacions Web

Perspectives laborals

d'aplicacions informàtiques
en entorn Web.
Tècnic en desenvolupament
d?aplicacions Web mòbils,
multimèdia i jocs Web.
Tècnic en desenvolupament
d?aplicacions en computació
en el núvol.

Preu

Preu a consultar

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions web

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions web