Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web (UOC)

1044 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El desenvolupament web (amb els perfils de programador web, especialista front-end, especialista back-end o full stack developer) s'ha convertit en clau per a qualsevol organització. El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web forma professionals especialistes en aquest àmbit, capaços de donar resposta a la creixent demanda de professionals en desenvolupament i programació web.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• HTML i CSS 6
• Disseny d'interfícies interactives 6
• Programació en JavaScript per a programadors 6
• Desenvolupament front-end amb frameworks JavaScript 6
• Desenvolupament back-end amb PHP 6
• Desenvolupament front-end avançat 6
• Eines HTML i CSS I 6
• Eines HTML i CSS II 6
• Treball de fi de màster 12

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Grau, llicenciatura, enginyeria, diplomatura o enginyeria tècnica d'informàtica
• Grau, enginyeria o enginyeria tècnica de Telecomunicació
• Grau de Multimèdia
• Altres graus relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions que tractin competències de desenvolupament de programari

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris d'admissió específics per als estudiants amb perfil d'ingrés recomanat. Els estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions han de fer 8 crèdits ECTS de complements formatius.
Coneixements previs
El màster s'adreça a persones que ja tenen coneixements de programació, independentment del llenguatge o llenguatges de programació. Hi ha complements de formació adreçats als estudiants que no comptin amb aquests coneixements.
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari en Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà. En la majoria d'assignatures s'utilitzen recursos d'aprenentatge en llengua anglesa, de manera que es recomana un nivell de competència lectora ha de ser nivell B2.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

L'objectiu del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web és la formació de professionals capaços de dur a terme les funcions de desenvolupador web dins una empresa o organització o com a autònoms.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa a altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Perspectives laborals

El màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web permet assolir el perfil professional de programació o desenvolupament web, ja sigui dins una empresa o organització o com a autònom. Aquest perfil pot ocupar llocs de treball com els següents: Desenvolupador o Programador Front-end, Desenvolupador JavaScript Desenvolupador o Programador Back-end Desenvolupador o Programador Full Stack Maquetador Web (HTML, CSS)

Promocions

8% descompte!
Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X