Diploma d'Especialització de Gestió de la Ciberseguretat i Privadesa (UOC)

1020 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Gestió de la Ciberseguretat i Privadesa (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Internet s'ha convertit en un mitjà d'informació bàsic tant per a les nostres vides personals com professionals. Per la xarxa hi circulen grans volums de dades privades i confidencials (dades financeres, mèdiques, industrials, etc.) vulnerables a tot tipus d'atacs. Les mesures de seguretat són imprescindibles per protegir els sistemes d'usos indeguts i abusius, i els habilita per oferir uns serveis robustos i de qualitat.
Es formen professionals amb els coneixements i les competències per assegurar el compliment de la normativa legal vinculada a la prevenció dels riscos informàtics i a la protecció de dades personals i privades, amb l'habilitat de crear i gestionar unes bones pràctiques i polítiques de seguretat empresarials, i amb les competències per comprovar la gestió i la implantació correcta de pràctiques que les diferents organitzacions duen a terme amb relació a l'auditoria de seguretat i la certificació, d'acord amb les normatives ISO vigents i la llei GPDR.

Temari

Les assignatures d'aquest programa, formen part del pla d'estudis del màster universitari de Ciberseguretat i Privacitat.
Es cursen tres assignatures en el primer semestre i les dues restants, en el segon semestre.
1r. Semestre
  • Legislació i protecció de dades (6 crèdits)
  • Sistemes de gestió de la seguretat (6 crèdits)
  • Direcció estratègica de SI/TI (6 crèdits)
2n. Semestre
  • Auditoria tècnica (6 crèdits)
  • Seguretat en cloud computing (6 crèdits)

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per aplicar el marc jurídic que afecta la gestió de la seguretat dels sistemes informàtics, tenint en compte la legislació relativa a la propietat intel·lectual, el comerç electrònic, la signatura electrònica i la protecció de dades de caràcter personal. Tenir i comprendre coneixements de les estructures normalitzadores, avaluadores i certificadores, i de les normes corresponents que regulen els àmbits de la seguretat. Capacitat per identificar i analitzar els processos crítics d'una organització i també l'impacte que produeix la interrupció d'aquests processos. Capacitat per elaborar un pla de seguretat, tenint en compte tot el procés d'inventari i de classificació d'actius, estudi d'amenaces, anàlisi de riscos i definició del pla d'acció amb el pressupost associat per a l'aprovació de la direcció. Capacitat per desenvolupar un pla de continuïtat i conèixer les seves fases i el personal que s'hi ha d'implicar per desenvolupar-lo...

Destinataris

A qui es dirigeix:
El programa s'adreça a professionals que es dediquen a la gestió de sistemes basats en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i que tenen una base de coneixements tècnics.
L'objectiu del programa és capacitar els estudiants per tal que adquireixin les competències per exercir els perfils professionals següents:
  • Consultor de seguretat / expert en normatives: és el professional que estudia el mercat informàtic pel que fa a nous productes, tendències i serveis de l'àmbit de la seguretat informàtica. Fa l'anàlisi de riscos i elabora plans de continuïtat i polítiques de seguretat dels sistemes d'informació de l'organització, i col·labora amb el responsable de sistemes en tasques d'avaluació, planificació i coordinació de noves implantacions.
  • També és el responsable de la documentació de polítiques, de procediments i estàndards de seguretat i, alhora, del compliment dels estàndards internacionals i de les regulacions que s'apliquin a l'organització. És un expert en matèria de protecció de dades i gestió de la informació.
  • Implantador de sistemes de gestió de la seguretat de la informació (SGSI): és el responsable de desplegar els SGSI, complint les normatives vigents.
  • Auditor de seguretat de sistemes d'informació: és el responsable de verificar el funcionament correcte de les mesures de seguretat i també del compliment de les normes i lleis corresponents. Entre les seves responsabilitats hi ha la de crear controls i indicadors per al manteniment d'un nivell de protecció adequat revisant-los periòdicament, avaluar l'efectivitat dels controls, avaluar el compliment de les normes de seguretat, analitzar les intrusions en el sistema informàtic i desenvolupar una anàlisi forense (segon nivell de resposta davant d'incidents), i col·laborar amb els consultors de seguretat per elaborar polítiques i plans de contingència.
Perfils:
El Diploma d'Especialització de Gestió de la Ciberseguretat i de la Privadesa va adreçat especialment a enginyers, enginyers tècnics, llicenciats o graduats en l'àrea de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.
També hi poden accedir interessats d'altres titulacions o professionals de l'àmbit TIC, a més d'interessats provinents de cicles formatius de l'àmbit TIC.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
2 anys d'experiència en qualsevol àmbit TIC, ja sigui en aspectes tècnics (analista de vulnerabilitats, arquitecte de sistemes, programador, administrador de xarxes i sistemes, etc.) o bé de gestió (gestió de sistemes TIC, auditories ,etc.).
Coneixementes previs:
  • No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 24 de setembre 2024.

Objectius

El Diploma d'Especialització de Gestió de la Ciberseguretat i de la Privadesa aporta una formació tècnica i especialitzada en l'àmbit de la gestió de la seguretat informàtica. L'ensenyament combina l'adquisició d'una base teòrica sòlida de coneixements amb una formació pràctica i basada en l'estudi de casos reals. Després de completar el programa, l'estudiant serà capaç d'avaluar, administrar i controlar els riscos de seguretat d'una companyia. Podrà assumir la responsabilitat d'analitzar els riscos de l'organització, fer la comunicació d'aquests riscos i aplicar les solucions necessàries per tal de reduir les amenaces de l'organització, promoure la transparència i complir les regulacions.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Gestió de la Ciberseguretat i Privadesa (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X