Grau en Ciberseguritat

1152 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Grau en Ciberseguritat
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
4 anys
Consulteu el preu

Descripció

La constant digitalització de les societats modernes ha convertit la ciberseguretat en una demanda global i, per tant, una de les opcions laborals amb més futur del moment. La falta d'especialistes qualificats per a cobrir les necessitats actuals i les previsibles exigències futures, són diversos dels punts febles d'aquest sector en creixement, i el Grau en Ciberseguretat de la ENTI-UB ve a cobrir aquesta necessitat de formació dels futurs responsables en ciberseguretat.

 

Temari

A més, el pla d'estudis preveu la possibilitat de cursar l'Esment en Gestió i Ciència de Dades, amb les assignatures optatives (48 ECTS) incloses en aquesta línia d'especialització i 12 ECTS addicionals a triar entre pràctiques externes o altres crèdits del pla d'estudis.

Primer any:
Primer Semestre
 • Matemàtica discreta
 • Introducció a la programació
 • Introducció a la ciberseguretat
 • Tecnologies de la productivitat
 • Bases de dades
Segon Semestre
 • Càlcul i anàlisi
 • Xarxes I: introducció
 • Control d'accés
 • Anàlisi i tipologia de programari maliciós
 • Fonaments de computadors i sistemes operatius
Segon any:
Primer Semestre
 • Estadística
 • Programació orientada a objectes
 • Xarxes II
 • Estructura de computadors, paral·lelismes i sistemes distribuïts
 • Governança, regulació i estàndard
Segon Semestre
 • Xarxes III
 • IA aplicada a ciberseguretat
 • Criptografia
 • Disseny i anàlisi d'algorismes avançats
 • Anàlisis i gestió de riscos
Tercer any:
Primer Semestre
 • Seguretat de bases de dades
 • Ciberseguretat en desenvolupaments tecnològics innovadors i avançats
 • Programació segura (SDLC)
 • Desenvolupament web segura
 • Intel·ligència contra amenaces
Segon Semestre
 • Seguretat en el núvol
 • Forense digital
 • Pirateig ètic
 • Optativa 1
 • Optativa 2
Quart any:

Primer Semestre
 • Optativa 3
 • Optativa 4
 • Optativa 5
 • Optativa 6
 • TFG
Segon Semestre
 • Optativa 7
 • Optativa 8
 • Optativa 9
 • Optativa 10
 • TFG

Competències per a les quals et prepara el curs

Dissenyar plans enfocats a prevenir, detectar i mitigar els incidents que afectin la seguretat de la informació i mantenir operatives les funcions de sistemes informàtics crítics. Analítiques forenses. Detectar vulnerabilitats i potencials amenaces en l'entorn tecnològic i proposar solucions. Simulació d'atacs i ciberdelinqüència per a poder testar els sistemes de seguretat de les institucions. Creació, programació i desenvolupament de solucions tècniques de seguretat (programari i maquinari) en les institucions. Donar suport a les organitzacions en matèria de seguretat de la informació. Assessorar responsables de seguretat o CISO en tot el relatiu al disseny, desenvolupament, implantació, seguiment i aplicació de millores en la seguretat de la informació i els processos operatius.

Requisits

Alguns dels requisits d'accés al Grau són:

 • Estar en disposició del títol de Batxillerat i superar la prova d'accés universitària.
 • Ser estudiant d'un país membre de la Unió Europea, amb els quals Espanya hagi subscrit un Acord Internacional.
 • Ser estudiant d'un país estranger (no de la Unió Europea), prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen en el títol de batxillerat espanyol.
 • Està en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyament Artístic o de Tècnic Superior corresponents als Ensenyaments Esportius a les quals es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei orgànica 2/2006, d'Educació.
 • Ser major de 25 anys, d'acord amb les previsions de la disposició addicional 25 de la Llei orgànica 2/2001, d'Universitats.
 • Acreditar experiència laboral o professional, d'acord amb l'article 42.4 de la Llei orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Que siguin majors de 45 anys d'acord amb l'article 42.4 de la Llei orgànica 2/2001, d'Universitats, en la redacció de la Llei 4/2007.
 • Estar en possessió d'un títol de Grau o titulació equivalent.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, Castellà, Anglés

Durada

240 ECTS

Objectius

 • L'objectiu és la formació de professionals amb coneixements en enginyeria, programació, xarxes, seguretat i marc jurídic per a abordar les necessitats d'un sector en creixement amb escassetat de professionals en ciberseguretat preparats.

Titulació obtinguda

Graduat/da en Ciberseguridad

Perspectives laborals

Desenvolupador d'aplicacions segures Analista de seguretat Arquitecte/a de seguretat Tècnic/a de seguretat (empreses usuàries o proveïdores de serveis de ciberseguretat) Responsable de gestió de ciberseguretat Consultor/a en ciberseguretat Director/a de ciberseguretat (CSO, CISO) Hacker ètic Consultor/a d'equips de resposta a incidents (CERT) Operador/a de centres de centre d'operacions de seguretat (SOC) Administrador/a de sistemes de ciberseguretat Membre d'equips de lluita contra el ciberdelicte (forces policials o entitats privades) Analista forense

Horari

Presencial. A temps complet i temps parcial. De 9 a 14 h. De 14 a 20.30 h. Segons el curs acadèmic.
Grau en Ciberseguritat
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Campus i seus: Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Diputació, 231 08028 Barcelona
Sol·licita informació
X