Diploma d'Expert de Ciutats més Intel·ligents i Ciutadania (UOC)

1033 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Ciutats més Intel·ligents i Ciutadania (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
16 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
L'especialització en Ciutats més Intel·ligents i Ciutadania aporta coneixements teòrics, com també instruments i mètodes per a analitzar i avaluar els canvis produïts en la societat del coneixement que influeixen en els processos espacials, econòmics i socials, i proposar accions per a la construcció col·lectiva i integral de ciutats obertes i col·laboratives.

Temari

Diploma d'expert de Ciutats més intel·ligents i ciutadania (16 ECTS)
Assignatura 1. Transformacions urbanes (4 crèdits ECTS)
 • Cap a un món urbà
 • Dimensions de la ciutat
 • La ciutat metropolitana
 • Estratègies d'innovació urbana
Assignatura 2. Govern local i innovació (4 ECTS)
 • Els nous reptes dels governs locals
 • El govern local
 • Participació ciutadana i innovació democràtica
 • Innovació en la gestió de la ciutat
Assignatura 3.Tecnopolítica, xarxes i ciutadania (4 ECTS)
 • Revolució digital i globalització
 • Límits de les institucions de l'era industrial
 • Ètica hacker, procomú i economia del do. Innovació social, innovació oberta i innovació social oberta
 • Tecnopolítica, plataformes de cooperació i partits-xarxa
Assignatura 4. Nova economia urbana (4 ECTS)
 • Gestió pública i economia ciutadana
 • Projecte estratègic ciutadà
 • Dinamització econòmica urbana
 • Estratègies per a una economia ciutadana

Competències per a les quals et prepara el curs

Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris eticopolítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió. Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària. Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions. Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Destinataris

A qui es dirigeix:
El programa Ciutat i Urbanisme al qual pertany aquesta especialització es dirigeix a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle xxi, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. L'especialitat no renuncia al caràcter transdisciplinari del programa, per la qual cosa es dirigeix a professionals o acadèmics de diferents disciplines.
Perfils:
El perfil preferent de l'estudiant és pluridisciplinari, procedent dels àmbits de l'arquitectura, les enginyeries, l'administració i la direcció d'empreses, l'Administració pública, l'economia, el dret, les ciències polítiques, l'urbanisme, la sociologia, l'antropologia, la geografia, la psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o les ciències ambientals.

Requisits

Requisits d'accés:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent.
Tenir 2 anys d'experiència laboral i/o professional en els àmbits*: 
 • Advocacia i Procura
 • Acció Humanitària
 • Ciència Política
 • Ciutat i Urbanisme
 • Conflicte Internacional
 • Criminologia
 • Diplomàcia 
 • Dret
 • Drets Humans i Democràcia
 • Fiscalitat 
 • Mediació 
 • Relacions Internacionals 
 • Gestió i administració pública
 • Cooperació Internacional
Si l'experiència no és en l'àmbit que s'ha establert però és en un altre àmbit es valorarà en cada cas.
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des d'una perspectiva integral i transversal.
 • Oferir activitats formatives i espais de treball en línia adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat i l'urbanisme.
 • Oferir les activitats formatives que possibilitin als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

L'especialització capacita l'estudiant per a treballar en equips multidisciplinaris en els sectors següents: Administració pública en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme, tant en el quadre tècnic com polític. Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats. Investigació o docència que tenen com focus les realitats urbanes.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Ciutats més Intel·ligents i Ciutadania (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X