Diploma d'Expert de Comunicació i Promoció de la Salut i l'Alimentació

1086 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Comunicació i Promoció de la Salut i l'Alimentació
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Amb el Diploma d'Expert de Comunicació i Promoció de la Salut i l'Alimentació pots adquirir coneixements per comunicar de manera empoderada a l'àmbit de la salut, així com nocions de psicologia aplicada a l'alimentació i l'esport.

Per què cal estudiar el Diploma d'Expert de Comunicació i Promoció de la Salut i l'Alimentació de la UOC?
Quan ens enfrontem al repte de comunicar i promocionar estils de vida saludables, és important que ho fem essent conscients de la importància del nostre discurs:
 • La comunicació serà presencial o no?
 • En quin marc ètic i jurídic ho faig?
 • A qui em dirigeixo (comunitat, professional de l'àmbit de l'esport, etc.)?
 • Quines estratègies motivacionals puc fer servir?
Però cal no oblidar la importància del vessant psicològic. Així, aprofundirem en aquest coneixement amb eines d'abordatge psicològic tant per a esportistes (àmbit de l'activitat física) com per prevenir els trastorns de conducta alimentària (TCA).
El Diploma d'Expert de Comunicació i Promoció de la Salut i l'Alimentació us permetrà tenir en compte aquestes variants i adquirir noves habilitats comunicatives.

Temari

Càrrega lectiva
 • Per obtenir aquest diploma expert, l'estudiant haurà de superar 12 crèdits ECTS.
 • El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que pot invertir un estudiant a assumir les competències associades a una assignatura.
 • Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació de l'estudiant. El procés daprenentatge es basa en el model davaluació continuada (EC), és a dir, no es faran proves finals presencials en cap de les assignatures.
Assignatures
 • Aquest diploma d"expert es cursa en un únic semestre acadèmic, i consta de tres assignatures obligatòries.
Assignatura - Crèdits ECTS

Comunicació alimentària 4
 • Comunicació en nutrició i salut
 • Salut, dieta i estil de vida a la societat en xarxa
 • Ètica i règim jurídic de la comunicació alimentària
 • Seguretat alimentària i comunicació en temps de crisi
Comunicació, educació i empoderament 4
 • abilitats comunicatives amb l'esportista
 • La comunicació en els diferents contextos professionals i amb diferents perfils professionals
 • De la comunicació verbal i no verbal a la programació neurolingüística en salut
 • Elements clau en la comunicació no presencial
 • Canvi de conductes i estils de vida
 • Conceptes d'apoderament i salut participativa
 • Bases teòriques i estratègies pedagògiques
 • Eines d'educació nutricional i estratègies de comunicació amb les TIC
Psicologia aplicada a l'alimentació i l'esport 4
 • Eines per a l'abordatge psicològic de l'esportista
 • Consens dels objectius i el procés
 • Estratègies motivacionals
 • Prevenció i abordatge de trastorns de la conducta alimentària (TCA)
En aquest programa no es fan pràctiques.

Competències per a les quals et prepara el curs

Interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació Identificar, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica de salut, valorant críticament les fonts d"informació utilitzades i preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d"igualtat entre les persones Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut, a escala individual o col·lectiva, que contribueixin a l'educació de la salut de la població, i desenvolupar processos d'educació que promoguin l'apoderament de les persones, famílies, grups o comunitats Reconéixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual

Destinataris

Perfils
Aquest diploma d'expert capacita els estudiants per integrar-se en equips multidisciplinaris dedicats a:
 • Promoció de la salut.
 • Generació, comunicació i difusió dinformació sobre alimentació i esport que contribueixi a millorar la salut.

Requisits

Requisits acadèmics
 • Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Infermeria,
 • Medicina,
 • Farmàcia,
 • Fisioteràpia,
 • Psicologia,
 • Biologia,
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments,
 • Bioquímica
 • Un altre camp vinculat a les Ciències de la Salut.
Aquest diploma d'expert no habilita per exercir una professió regulada. A l'àmbit de la nutrició i la salut, algunes professions, activitats o competències estan regulades pel BOE. Des de l'any 2009 són els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica els que habiliten per a l'exercici de la professió regulada (Resolució de 5 de febrer de 2009, BOE de 17 de febrer de 2009).
Coneixements previs
 • Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
 • Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Modalitat: Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

 • Seleccionar les eines, el llenguatge i les estratègies més adients per comunicar-se de manera efectiva en l'àmbit de la nutrició
 • Utilitzar eficientment el potencial de la xarxa per cercar i analitzar de manera crítica la informació digital relacionada amb la nutrició i l'alimentació
 • Analitzar diferents tipus d'eines de tecnologia mòbil aplicables a l'alimentació i la nutrició
 • Elaborar discursos, recursos i estratègies que potenciïn la implicació i l'apoderament de les persones en la cura dels hàbits alimentaris
 • Aplicar estratègies de comunicació efectives per a l'educació i la promoció de la salut
 • Treballar habilitats comunicatives que millorin la comunicació i la relació amb els esportistes

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

El diploma d'expert de Comunicació i Promoció de la Salut i l'Alimentació ofereix una formació versàtil que afavoreix la inserció i la mobilitat laboral, i també la millora professional en diferents àmbits, com ara els següents: Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i la promoció de la salut. Fundacions, organitzacions no governamentals, associacions, etc., relacionades amb la prevenció i la promoció de la salut o la informació nutricional. Centres de salut i medicina de lesport. Federacions, Centres i Entitats Esportives. com Assessor i promotor d'estil de vida saludables de professionals de l'esport i de la població en general.

Promocions

 • Fracciona fàcil
Diploma d'Expert de Comunicació i Promoció de la Salut i l'Alimentació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X