Diploma d'Expert d'Expert en Anàlisi i Disseny del Model de Sistemes de Gestió Documental (UOC)

1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'Expert en Anàlisi i Disseny del Model de Sistemes de Gestió Documental (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
13 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
La gestió documental sempre ha necessitat metodologies clares de disseny i implementació.
No obstant això, diferents esdeveniments esdevinguts en els últims anys fan imprescindible obtenir una formació específica en aquest àmbit, per fer front als nous reptes plantejats.

Temari

Semestre 1: Anàlisi i disseny de sistemes de gestió documental (13 ECTS).
Anàlisi del context organitzatiu (6 ECTS)
 • Gestió de documents electrònics en el context de gestió de la informació.
 • Gestió de documents (GD) en el context de sistemes de gestió ISO.
 • Entorn legal i normatiu en organitzacions públiques i privades.
 • Normes tècniques i estàndards relacionats amb la GD.
 • Entorn de producció de documents electrònics.
 • Entorn de manteniment i conservació de documents electrònics.
 • Identificació riscos en la producció, gestió i manteniment de documents electrònics.
 • Determinació de l'abast dels projectes d'implantació d'un SGD.
Processos i eines de gestió documental (3 ECTS)
 • Processos de creació i control de documents (creació, captura i registre de documents, classificació, accés, emmagatzematge, valoració i disposició, preservació, i metadades).
 • Anàlisi de continguts (resum i llenguatges documentals).
Anàlisi i disseny d'un model documental (4 ECTS)
 • Pautes per a l'anàlisi i disseny de SGD (funció, processos de treball, requisits d'autenticitat i integritat, regles d'accés, regles de conservació i disposició, i desenvolupament d'un esquema de metadades)
 • Estructura organitzativa, responsabilitat i documentació de suport (responsabilitats, equip de desenvolupament, formació, gestió del canvi, documentació del sistema, i indicadors d'acompliment).
Titulació: Certificat d'especialització en anàlisi i disseny de sistemes de gestió documental (13 ECTS)
A més dels materials propis de cada assignatura, l'estudiant tindrà a l'aula les normes ISO més representatives a la pràctica de la gestió documental, i disposarà d'un EDRMS a l'aula per aplicar els coneixements teòrics obtinguts al llarg del curs.

Competències per a les quals et prepara el curs

Compromís ètic. Orientació a la qualitat. Saber aplicar la metodologia adequada per analitzar el context organitzatiu, dissenyar i implementar un SGD i un EDRMS. Capacitat per definir i aplicar polítiques, mètodes i tècniques per gestionar, protegir, conservar i preservar documents electrònics i el seu contingut informatiu. Capacitat d'elaborar i aplicar criteris i procediments per crear, capturar, classificar, valorar i eliminar, i preservar documents electrònics. Saber analitzar els continguts dels documents per a la seva indexació i posterior recuperació en un EDRMS. Capacitat d'exercir el lideratge en projectes d'implementació d'un EDRMS, en organitzacions públiques o privades. Saber identificar les necessitats i fluxos d'informació d'una organització. Saber identificar els riscos dels errors en la gestió de documents i dissenyar accions de prevenció o esmena. Saber establir requisits de seguretat i accés als documents.

Destinataris

A qui es dirigeix:
 • Llicenciats / Graduats en Informació i Documentació.
 • Diplomats en Biblioteconomia i Documentació.
 • Llicenciats / Graduats en informàtica.
 • Llicenciats / Graduats en ADE que vulguin familiaritzar en sistemes de gestió documental, associats a la responsabilitat corporativa.
 • Arxivers i gestors documentals de les administracions públiques i organitzacions privades.
 • Professionals que vulguin implementar i / o participar en un projecte d'implementació de EDRMS (Electronic Document & Records Management Systems)
 • Professionals en el disseny, implementació i auditoria de Sistemes de gestió INTEGRATS i responsabilitat social: Sistemes de Qualitat (ISO 9000), Sistemes de Gestió mediambiental (14000), i OHSAS 18001, Responsabilitat Social (ISO 26000), Sistemes de gestió de R + D + I (UNE 166.000), i la nova norma de sistemes de gestió per documents ISO 30300 Management Systems for Records.

Requisits

Requisits d'accés:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia. En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent: un mínim d'un any d'experiència en l'àmbit de la informació i la documentació.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Aprendre la metodologia necessària per dissenyar sistemes de gestió dels documents com evidències de l'activitat de l'organització, per provar el compliment del marc legal i normatiu, i poder accedir a la informació continguda en els documents.
 • Saber analitzar el context organitzatiu de l'organització en la qual s'ha d'implementar un SGD i un EDRMS.
 • Identificar el valor operatiu i estratègic dels sistemes de gestió documental en el marc dels altres sistemes de gestió existents a l'organització, i la gestió del coneixement.
 • Saber dissenyar processos i procediments en el marc del model de gestió documental de l'organització, complint amb els requisits de la norma 30301.
 • Saber avaluar els processos i procediments de gestió de documents implementats en una organització.
 • Integrar els sistemes de gestió de documents en la gestió de la responsabilitat corporativa.
 • Conèixer els requeriments per preservar documents electrònics.
 • Vincular els sistemes de gestió de documents amb sistemes informàtics (ERP, EMC, BPM, SCM) per facilitar l'accés a la informació corporativa pública.
 • Familiaritzar-se amb les eines de suport com a normes, llenguatges documentals, metadades, sistemes de seguretat, digitalització i aplicatius.
 • Saber identificar els criteris per seleccionar eines informàtiques de suport a la gestió documental.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Gestor documental en organitzacions tant públiques com privades. Líder de projectes per a la implementació de l'administració electrònica. Líder de projectes per a l'anàlisi, disseny i implementació de sistemes de gestió de documents electrònics (EDRMS). Consultor per analitzar i dissenyar SGD. Consultor extern per al disseny d'un sistema de gestió per a documents d'acord a la norma 30301. Auditor extern del sistema de gestió dels documents d'acord amb la norma 30301.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert d'Expert en Anàlisi i Disseny del Model de Sistemes de Gestió Documental (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X