Postgrau en Gestió cultural

1121 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.505 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Postgrau en Gestió cultural
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
15 crèdits
Preu 2.505 €

Descripció

El gestor cultural és un professional amb un perfil polivalent i multidisciplinar el treball es troba al centre mateix dels projectes i les polítiques culturals. Al costat d'un ric bagatge cultural i al seu interès per les arts i la creació, el gestor cultural necessita conèixer a fons els processos de treball que giren al voltant de la gestió d'un projecte o d'una institució cultural: disseny i programació de serveis i productes, estratègies de màrqueting i comunicació, gestió d'equips humans, recerca i administració de recursos financers, qüestions jurídiques sobre els artistes, les obres d'art, els productes culturals i la propietat intel·lectual.
El Postgrau en Gestió Cultural ofereix les bases teòriques i pràctiques d'aquestes eines de gestió aplicades als diferents sectors que componen l'ampli entramat de la cultura.
Aquest programa té dos grups: s'imparteix tant en castellà, com en anglès.

Temari

Instruments per a la gestió de la cultura (3 ECTS)
El curs ofereix un coneixement pràctic dels mètodes i eines necessàries per a la gestió d'activitats i institucions culturals i, al mateix temps, pretén desenvolupar la capacitat de l'alumnat per aplicar-les a la resolució de problemes concrets, tractant-los amb rigor, i millorant els procediments de presa de decisions.

Aspectes jurídics de museus, fundacions i empreses culturals (3 ECTS)
Els museus i, en general, les fundacions, com a entitats que administren museus han adquirit una gran rellevància social donada la variada gamma d'activitats culturals, socials i econòmiques que ofereixen. Alhora, es fa patent l'interès dels estats per regular les diferents manifestacions culturals desenvolupades en els seus territoris, fet que té com a conseqüència immediata l'existència d'un important entramat de normes jurídiques. La conjunció de les dues circumstàncies descrites determina que, tot i portar a terme una gestió correcta dels museus, institucions i empreses culturals, siguin necessaris uns coneixements jurídics en matèries administrativa, fiscal i de drets d'autor, que constitueixen l'objecte d'estudi d'aquesta assignatura.

Comunicació cultural (3 ECTS)
Tots els sectors culturals han de tenir una bona comunicació de suport per a assegurar el seu èxit. I ja entrat el segle XXI, el camp de la comunicació s'està renovant. Han sorgit nous mitjans que hem de tenir presents, s'han diversificat molt els canals pels quals s'informa el públic de l'oferta cultural, el públic és molt més selectiu i més coneixedor de què vol i què li agrada, i encara tenim un llarg camí a recórrer a la incentivació d'hàbits de consum cultural. En aquest curs es planteja posar al descobert els reptes actuals de la comunicació cultural a través de casos que exemplifiquen com els diferents sectors culturals s'enfronten a això cada dia, en el present.

Finançament cultural (3 ECTS)
El propòsit d'aquesta assignatura és donar a l'alumnat les eines adequades per a la gestió de l'empresa cultural, amb especial incidència en l'àrea econòmica. A aquest efecte, s'elaboren, s'executen i es liquiden pressupostos i s'estudien els conceptes més importants relacionats amb comptes de resultats, balanços i altres aspectes de la vida econòmica de les empreses. Paral·lelament, s'estudien les eines i la legislació més destacada amb què ha de tractar un gestor cultural: tributació, subvencions, contractació, etc.

Màrqueting cultural (3 ECTS)
En un entorn altament competitiu i globalitzat, el coneixement del mercat, de la competència i del client resulta imprescindible per garantir l'èxit sostenible de l'empresa. Això provoca que l'àmbit d'aplicació del màrqueting no només sigui cada vegada més gran, sinó que està adquirint més rellevància, impregnant tota l'acció de l'empresa. Per aquest motiu, les persones que vulguin dedicar-se professionalment a la gestió de la cultura, han de conèixer les estratègies de màrqueting més adequades perquè la seva oferta cultural es distingeixi de les altres.

Destinataris

Està dirigit a graduats, llicenciats o diplomats que desenvolupen una activitat professional i volen ampliar la seva formació en àrees clau de la gestió cultural.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Prova d'accés

L'accés al Postgrau està obert a titulats i graduats universitaris i diplomats de qualsevol disciplina. Serà necessari realitzar una prova d'admissió i una entrevista personal.

Metodologia

Aquest programa té un enfocament marcadament pràctic basat en l'anàlisi de casos, la realització d'exercicis, treballs en grup i seminaris que s'alternen amb conferències i visites a equipaments culturals, tot això dirigit per professionals de la cultura.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i algunes assignatures en anglès.

Durada

Durada: Dos trimestres.

Perspectives laborals

Els graduats del Postgrau en Gestió Cultural adquireixen les competències necessàries per treballar en els àmbits següents: Gestió de serveis o projectes culturals en l'àmbit públic (tant local, comarcal, autonòmic com estatal) o centres d'administració mixta: administracions, museus, teatres, centres culturals, equipaments multiculturals, etc. Gestió d'empreses en l'àmbit privat que ofereixen serveis o productes culturals com productores cinematogràfiques, empreses de disseny de continguts culturals per via digital, gestores de projectes de dinamització del patrimoni, galeries d'art, fundacions, empreses dirigides al desenvolupament del turisme cultural, productores de festivals de teatre, cinema o dansa, empreses o ONG dedicades a la cooperació cultural internacional, etc.

Avantatges del curs

El Postgrau té una avançada plataforma virtual en la qual els estudiants disposen d'articles, estudis, casos i informes que es treballen en les assignatures.

Professorat

Direcció: Dra. Marta Crispí Cantón. Coordinació acadèmica: Naghieli Amarista.

Horari

Dilluns a dijous i divendres alterns de 17h a 21h.
Postgrau en Gestió cultural
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X