Diploma d'Expert de Gestió Comptable (UOC)

1036 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Gestió Comptable (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
14 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
En un context econòmic complex com l'actual, una gestió econòmica i financera eficient es configura com un aspecte crític per a garantir una posició competitiva de l'empresa.
En aquest sentit, l'Especialització en Gestió comptable de la UOC aporta les habilitats necessàries per a desenvolupar tasques de gestió en l'àmbit de la comptabilitat, tant a futurs professionals que vulguin orientar la seva carrera en aquesta àrea com a professionals en exercici que vulguin millorar les seves capacitats.

Temari

Consolidació d'estats financers (3 ECTS)
 • Combinacions de negocis i consolidació
 • Procés i mètodes de consolidació
 • Comptes anuals consolidats
Normes internacionals de comptabilitat (NIC/NIIF) (3 ECTS)
 • L'harmonització comptable a la Unió Europea
 • Adopció per primera de les NIC/NIIF
 • Els estats financers en les NIC/NIIF
 • Normativa relativa a elements de l'actiu
 • Normativa relativa a elements del patrimoni net i passiu
 • Normativa relativa a elements d'ingressos i despeses
Comptabilitat financera: el Pla General de Comptabilitat (4 ECTS)
 • El marc conceptual de la comptabilitat
 • Els comptes anuals
 • Normes de registre i valoració
Comptabilitat de costos (4 ECTS)
 • Introducció
 • Models europeus i anglosaxons
 • Models bàsics de costos: costos d'absorció i costos directes
 • El model ABC
 • El resultat analític

Competències per a les quals et prepara el curs

El seguiment del programa permetrà al participant ser capaç de: Competències Específiques Conèixer el procés d'elaboració dels comptes anuals dels grups empresarials. Implantar els instruments de control de gestió més adequats per contribuir a la consecució de les polítiques estratègiques de l'empresa. Conèixer i saber aplicar els criteris de registre establerts en la normativa comptable empresarial (Pla General Comptable). Saber aplicar els criteris de registre i valoració de les diferents operacions empresarials d'acord amb les Normes Internacionals Comptables (NIC/NIIF).

Destinataris

Perfils:
L'Especialització en Gestió comptable es dirigeix fonamentalment a quatre perfils de participants:
 • Estudiants que han finalitzat els estudis en programes d'economia i empresa i que es volen especialitzar en l'àmbit de la comptabilitat.
 • Professionals de departaments financers i d'administració que requereixin aprofundir en el coneixement de la gestió comptable de l'empresa.
 • Directius de departaments d'administració i finances que necessitin una actualització rigorosa dels seus coneixements en les noves tècniques i aplicacions comptables.
 • Directius i professionals d'altres àrees funcionals de l'empresa interessats a conèixer en detall el funcionament de la funció comptable empresarial.

Requisits

Requisits acadèmics:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional amb 2 anys d'experiència en qualsevol d'aquests àmbits:
 • Administració
 • Recursos Humans
 • Economia
 • Finances
 • Màrqueting
 • Assessoria i consultoria
 • Finances
Coneixements previs:
Encara que no és estrictament necessari per a accedir al programa, és molt recomanable tenir coneixements previs de base en matèries de comptabilitat i finances, obtinguts o bé per mitjà de titulacions universitàries en Ciències Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o Economia, o bé mitjançant titulacions no universitàries o experiència professional.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'Especialització en Gestió comptable té els següents objectius: 
 • Conèixer i aplicar els paràmetres necessaris per a prendre decisions òptimes d'inversió i finançament.
 • Dissenyar una política comptable adequada a les necessitats d'informació de l'empresa.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Gestió Comptable (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X