Diploma d'Expert de Mediació de Dret Privat i de Família (UOC)

1038 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Mediació de Dret Privat i de Família (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Aquest diploma d'expert proporciona els coneixements suficients per a l'exercici professional de la mediació. El programa compleix les normatives vigents per exercir la mediació i obtenir una titulació que permeti actuar com a mediador o mediadora tant a Espanya com a Catalunya. També ofereix sortides com a professional independent o en el si d'institucions públiques i privades a persones amb formació universitària o formació professional superior.
 

Temari

Assignatura 1. Mediació. Curs per exercir la mediació (100 hores) (4 ECTS)
Mòdul 1. Metodologia i processos de mediació (1 ECTS)

Aspectes específics i tècniques de mediació. Parts i pluralitat de parts en els conflictes. Participants i representants. Gestió de diferències culturals (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 2 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals).
Mòdul 2. La mediació en el context de les comunitats, organitzacions i altres àmbits del dret privat (1 ECTS)
La mediació comunitària i la convivència ciutadana. La mediació en l'àmbit de les comunitats de propietaris. La mediació a l'esport. La mediació en l'àmbit de la salut. La mediació en l'àmbit laboral (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 3 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals).
Mòdul 3. Tipologia dels conflictes en altres àmbits del dret privat i nocions bàsiques relacionades amb la regulació jurídica de la mediació del dret privat (1 ECTS)
Conflictes en propietat industrial. Conflictes en propietat intel·lectual. Conflictes en assegurances. Conflictes hipotecaris. Conflictes en lloguers. Conflictes de trànsit. La transacció. Els efectes dels acords resultants de la mediació: títol i execució. L'assegurança de responsabilitat civil del mediador. El procediment de mediació per mitjans electrònics (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 3 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals). 
Mòdul 4. Mediació empresarial i societària (1 ECTS)
Els conflictes en l'àmbit de les empreses. La mediació empresarial i societària. La mediació en empreses familiars (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 2 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals).
Assignatura 2. Mediació civil i mercantil (100 hores) (4 ECTS)
Mòdul 1. Metodologia i processos de mediació (1 ECTS)

Aspectes específics i tècniques de mediació. Parts i pluralitat de parts en els conflictes. Participants i representants. Gestió de diferències culturals (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 2 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals).
Mòdul 2. La mediació en el context de les comunitats, organitzacions i altres àmbits del dret privat (1 ECTS)
La mediació comunitària i la convivència ciutadana. La mediació en l'àmbit de les comunitats de propietaris. La mediació a l'esport. La mediació en l'àmbit de la salut. La mediació en l'àmbit laboral (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 3 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals).
Mòdul 3. Tipologia dels conflictes en altres àmbits del dret privat i nocions bàsiques relacionades amb la regulació jurídica de la mediació del dret privat (1 ECTS)
Conflictes en propietat industrial. Conflictes en propietat intel·lectual. Conflictes en assegurances. Conflictes hipotecaris. Conflictes en lloguers. Conflictes de trànsit. La transacció. Els efectes dels acords resultants de la mediació: títol i execució. L'assegurança de responsabilitat civil del mediador. El procediment de mediació per mitjans electrònics (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 3 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals).  
Mòdul 4. Mediació empresarial i societària (1 ECTS)
Els conflictes en l'àmbit de les empreses. La mediació empresarial i societària. La mediació en empreses familiars (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 2 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals).
Assignatura 3. Mediació familiar (100 hores) (4 ECTS)
Mòdul 1. Conflictes familiars (1 ECTS)

Psicologia de les crisis. Anàlisi del conflicte familiar. Sexualitat, gènere i conflicte (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 3 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals). 
Mòdul 2. Marc normatiu de la mediació familiar (1 ECTS)
Normativa europea, estatal i algunes normes autonòmiques sobre la mediació familiar (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 2 treballs, consistents en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals).
Mòdul 3. Mediació familiar no judicial (1 ECTS)
Introducció a la mediació familiar. Fonaments teòrics. Estructura de la família: sistema, subsistemes, fronteres o límits, i pautes. Cicle de vida: tradicional i nou. Mediació: tipologia Minuchin. Família aglutinada. Família deslligada. Introducció a la mediació familiar. Models de mediació. Procés de mediació. Fases de la mediació (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 4 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals). 
Mòdul 4. Mediació intrajudicial (1 ECTS)
Eficàcia jurídica dels acords. Efectes jurídics de l'inici de la mediació i els seus principis. Participació del menor en la mediació familiar. Efectes de la mediació en el procés judicial i viceversa. Indicadors per a la derivació judicial a mediació. Moment processal oportú per fer-ho (25 hores de treball teoricopràctic: 15 hores teòriques i 10 hores pràctiques, amb 2 treballs, que consisteixen en qüestionaris i casos pràctics basats en conflictes proposats o reals).

Competències per a les quals et prepara el curs

L'aplicació de la mediació en l'abordatge de qualsevol conflicte en l'àmbit civil i familiar. El comportament ètic a la intervenció professional. Habilitats per analitzar i avaluar un conflicte i optar per la mediació, quan sigui convenient, o pel mètode més adequat per resoldre'l. Habilitats comunicatives necessàries per abordar un conflicte i intervenir-hi mitjançant les tècniques de la resolució de conflictes, en concret de la mediació. Habilitats per gestionar i resoldre conflictes específics a través de la mediació en l'àmbit familiar i del dret privat (civils i mercantils).

Destinataris

Perfils:
 • Persones que volen exercir la mediació.
 • Persones amb responsabilitats i interès en la resolució de conflictes.
 • Assessors, executius, dirigents i advocats de tots els sectors.
 • Empleats públics i dirigents de les institucions públiques.
 • Professionals i dirigents d'institucions privades.
 • Empleats i dirigents d'ONG, fundacions, associacions i altres institucions que treballen els conflictes socials, de desigualtat, d'exclusió, de vulnerabilitat, de desenvolupament comunitari, etc.
 • Polítics i sindicats.
 • Cossos policials i de seguretat.
 • Professorat i docents.
 • Professionals de l'esport i el lleure.

Requisits

Requisits d'accés:
Tenir un títol oficial universitari o de formació professional superior.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu del curs és proporcionar els coneixements suficients per a l'exercici professional de la mediació i, en conseqüència, dotar de la formació específica necessària per treballar com a mediador o mediadora a Espanya i Catalunya.
S'ha configurat un programa que compleix la normativa estatal vigent per exercir com a mediador o mediadora i obtenir així una titulació que permeti l'exercici de la mediació a tot el territori espanyol, i oferir sortides professionals com a mediador o mediadora independent o en el si d'institucions públiques i privades a persones amb titulació oficial universitària (si es vol exercir a Catalunya) o amb formació professional superior (si es vol exercicir a la resta de l'Estat espanyol).
Objectius específics
 • Dotar l'estudiantat que cursa el programa de les habilitats, les competències i els coneixements necessaris per dur a terme l'anàlisi i la intervenció en qualsevol conflicte en l'àmbit quotidià, a través de la mediació, i sobre la base de la necessària cultura de la pau i la no-violència.
 • Aprendre i saber aplicar les tècniques de la prevenció i la resolució de conflictes, en concret, de la mediació i la negociació.
 • Entrar en contacte i conèixer les característiques i els requisits dels àmbits en els quals s'ha aplicat o es pot aplicar la mediació: dret privat, familiar, mercantil, comunitari, educatiu, sanitari, esportiu, etc.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Mediadors. Mediadors de dret privat. Mediadors de família. Negociadors i resolució de conflictes. Caps i líders d'equips de treball o de projectes.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Mediació de Dret Privat i de Família (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X