Diploma d'Expert de La Planificació Financera (UOC)

1034 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de La Planificació Financera (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Una dels funcions que té encomanades la direcció financera és la gestió del dia a dia d'una organització, el que es coneix com a gestió del circulant o finances operatives. Per garantir l'èxit empresarial, s'ha d'assegurar que es disposen dels actius circulants adequats evitant que siguin insuficients o excessius i puguin generar majors necessitats financeres.
Des d'aquest punt de vista és molt important el coneixement, la comprensió i l'anàlisi del sistema financer i dels actius financers i dels diferents mercats en què aquests operen. Des del començament de la dècada dels 80, l'àmbit de les finances ha estat en constant canvi en la majoria d'economies desenvolupades. Fins al punt que, avui en dia, encara estem immersos en un context financer en permanent variació. El naixement de nous actius, l'aparició de nous mercats organitzats, i també el desenvolupament d'altres existents ha estat la constant dels darrers temps.

Temari

Les assignatures que formen aquesta especialització són:
 • Finances corporatives 4cr
 • Gestió del circulant 4cr
 • Mercats financers globals 4cr

Competències per a les quals et prepara el curs

Competències específiques: Dissenyar la planificació financera, tant a curt com a llarg termini, en funció de l'anàlisi de la situació actual, les futures expectatives i els nivells de risc que l'organització decideixi assumir, amb un elevat sentit de la responsabilitat social. Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i el seu finançament més adequat per a l'estratègia global de l'entitat, en el marc de la responsabilitat social. Analitzar el funcionament de l'àrea de gestió financera i dissenyar estratègies que promoguin la seva millora contínua i la del conjunt de l'organització. Analitzar i avaluar les principals operacions i actors financers globals en mercats financers internacionals. Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables en l'àmbit financer.

Destinataris

Perfils:
L'especialització proporciona diverses oportunitats professionals. Es desenvoluparan les competències que permetin concretar actuacions i incidir en l'aplicació dels aspectes clau de la direcció financera en diferents àmbits i nivells, tant si són empreses mercantils, organitzacions públiques o institucions sense finalitat de lucre. Els àmbits d'actuació professional i les funcions pels quals capacita el màster són:
 • Directius de les empreses i organitzacions. 
 • Responsables directes de les polítiques de la direcció financera.
 • Professionals liberals de l'àmbit de la consultoria i de l'assessorament de les empreses.
 • Col·lectius de persones que precisen un lideratge professional en la direcció financera.
Addicionalment, és una eina útil per a professionals implicats en processos de canvi a les organitzacions, per a qualsevol càrrec de gestió que independentment de la seva responsabilitat funcional vulgui conèixer, comprendre i aplicar les tècniques i instruments en l'àmbit de la planificació financera. 

Requisits

Requisits d'accés:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
 • 2 anys d'experiència en qualsevol d'aquests àmbits: Administració, Economia, Finances, Assessoria i consultoria.
Coneixements previs:
No es requereixen estudis previs, tot i que és recomanable que tinguin certes nocions de direcció financera (sigui per experiència professional o per estudis previs)

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'especialització de Planificació Financera té com a objectiu que l'estudiant sigui capaç de: 
 • establir estratègies, polítiques i objectius des de la direcció financera en sintonia amb l'estratègia de l'empresa, 
 • liderar processos de desenvolupament i canvis organitzatius alineats amb les necessitats estratègiques de l'empresa, i 
 • adquirir coneixements i eines per avaluar l'impacte de les intervencions en la gestió de la direcció financera.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de La Planificació Financera (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X