Diploma d'Expert en Redacció Mèdica

1039 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.985 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert en Redacció Mèdica
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
16 crèdits
Preu 1.985 €

Descripció

La redacció de textos mèdics o redacció mèdica és una professió altament especialitzada i demandada en sectors com el farmacèutic, les agències de comunicació en salut o les editorials biomèdiques. Tot i això, és una gran desconeguda.
La redacció mèdica es pot definir com a art de comunicar informació científica i clínica de manera clara, concisa i rigorosa.
Les persones expertes i professionals de la redacció mèdica s'encarreguen dins d'un equip multidisciplinari de l'elaboració de documents relacionats amb la investigació de medicaments i productes sanitaris i la sol·licitud de l'autorització de comercialització a agències reguladores (redacció mèdica reguladora).
També participa en l'elaboració de materials de comunicació i educació mèdica adreçats a professionals sanitaris, pacients i altres col·lectius (comunicació mèdica).
Finalment, en tots dos tipus de redacció mèdica hi ha la difusió de resultats de recerca en congressos i revistes científiques de referència (articles originals), potser l'aspecte més conegut d'aquesta professió.
Aquest Diploma d'Expert en Redacció Mèdica innovador de formació realitzat amb la col·laboració de l'Associació Espanyola de Redactors de Textos Mèdics (AERTeM) neix com a resposta a la necessitat de regular la formació d'aquesta professió.
Es revisaran les bases necessàries per exercir la redacció de textos mèdics i s'aprofundirà en els seus tres vessants: en què consisteixen, com es regulen i es duen a terme, quins reptes plantegen i quins tipus de documents es desenvolupen.
Tot plegat amb un enfocament molt pràctic i orientat cap a lexercici de la professió.

Temari

 • Per obtenir aquest Diploma d'Expert en Redacció Mèdica , els estudiants han de superar 16 crèdits ECTS.
 • El nombre de crèdits ECTS és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per assumir les competències associades a una assignatura.
 • Cada crèdit ECTS equival aproximadament a 25 hores de dedicació de l'estudiant.
 • El procés daprenentatge es basa en el model davaluació continuada (EC), és a dir, no es faran proves finals presencials en cap de les assignatures.
Aquest Diploma d'Expert en Redacció Mèdica es cursa en 1 únic semestre acadèmic (d'octubre a febrer) i consta de 4 assignatures obligatòries.
 • Assignatura Introducció i fonaments de la redacció mèdica (4 ECTS)
 • Assignatura Redacció mèdica regulatòria (4 ECTS)
 • Assignatura Comunicació mèdica (4 ECTS)
 • Assignatura Difusió de resultats de recerca (4 ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Aquest programa ofereix la possibilitat d'endinsar-se al món professional de la redacció mèdica amb una base sòlida i una perspectiva àmplia, la qual cosa augmentarà la capacitació professional en aquest àmbit. Mitjançant aquesta especialització, els estudiants adquiriran les següents competències: Saber recopilar, avaluar i interpretar informació científica complexa que servirà de base per a la redacció de documents o materials. Aprendre a comunicar els missatges de manera simple, clara i concisa, mantenint sempre el rigor científic. Adaptar la redacció a diferents objectius, formats i audiències.

Destinataris

A qui s'adreça
Aquest Diploma d'Expert en Redacció Mèdica està adreçada a:
 • Persones amb Graus i Llicenciatures en estudis relacionats amb Ciències de la Vida, Ciències de la Salut o disciplines afins (Farmàcia, Medicina, Psicologia, Biologia, Química, Bioquímica, Veterinària...) que vulguin orientar la seva professió cap a la redacció mèdica o millorar els seus coneixements i habilitats en la redacció cientificomèdica.
 • Professionals de la redacció mèdica en actiu que vulguin ampliar o sistematitzar els coneixements en alguns dels aspectes abordats.
 • Investigadors i investigadores de qualsevol branca científica que vulguin millorar els seus coneixements i les seves habilitats en la difusió de resultats de recerca.

Requisits

Requisits acadèmics
 • Per cursar el Diploma d'Expert en Redacció Mèdica cal tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement d'un mínim de 2 anys d'experiència professional en els àmbits següents:
 • Sanitari
 • Administració sanitària
 • Psicologia
 • Indústria Farmacèutica
 • Investigació
Coneixements previs
 • Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.
 • Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Modalitat: Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Els objectius principals del Diploma d'Expert en Redacció Mèdica són:
 • Conéixer el món de la redacció mèdica com a professió, especialment al llarg del cicle de vida d'un medicament o producte sanitari.
 • Adquirir els coneixements i les habilitats bàsiques per ser redactor mèdic als diferents vessants (regulatòria, comunicació mèdica i difusió de resultats de recerca).
 • Conèixer els entorns en què es duu a terme cada tipus de redacció mèdica i les competències i habilitats específiques requerides a cadascun d'aquests entorns.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Amb aquest programa, s'adquiriran els coneixements i les competències en redacció mèdica per dur a terme una tasca professional en institucions com les següents: Organitzacions de recerca per contracte (CRO). Agències de comunicació en salut. Agències especialitzades en educació mèdica. Editorials mèdiques. Indústria farmacèutica o relacionada.

Promocions

 • Fracciona fàcil
Diploma d'Expert en Redacció Mèdica
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X