Diploma d'Expert de Teràpia Sexual amb Perspectiva de Gènere (UOC)

5 Persones han demanat informació
1038 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Teràpia Sexual amb Perspectiva de Gènere (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
12 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
S'estima que al voltant d'un 44% de les dones i un 33% dels homes patiran algun problema sexual durant la vida. Aquestes prevalences són, per exemple, més altes que les de l'ansietat, la depressió o l'estrès. Tanmateix, els conceptes bàsics, les aproximacions avaluatives o les tècniques específiques d'intervenció són anecdòtiques als programes de grau, tant de psicologia com d'altres àrees afins; a Espanya, així com a llatinoamèrica.
Estudiant el diploma d'expert en Teràpia Sexual amb Perspectiva de Gènere a la UOC seràs capaç d'identificar les principals problemàtiques sexuals.
Estudiant el diploma d'expert en Teràpia Sexual amb Perspectiva de Gènere a la UOC comprendràs com s'originen i com es mantenen les principals problemàtiques sexuals.
Estudiant el diploma d'expert en Teràpia Sexual amb Perspectiva de Gènere a la UOC podràs aprofundir els principals tractaments psicològics per a la intervenció en aquestes problemàtiques.
Estudiant el diploma d'expert en Teràpia Sexual amb Perspectiva de Gènere a la UOC entendràs el paper sociocultural que tenen les diferències de gènere en les problemàtiques sexuals.

Temari

Introducció a la resposta sexual i als models teòrics en sexologia
Aquesta assignatura s'enfoca en conèixer les fases de la resposta sexual clàssica i en explorar com les investigacions recents estan dubtant sobre aquesta construcció teòrica. A més, es desenvolupen les variables perifèriques claus per a la resposta sexual, així com la seva integració als principals models teòrics.
L'estudiant aprendrà sobre:
 • Les diferents teories que expliquen el comportament sexual humà i la relació que tenen amb factors psicològics, biològics i socials.
 • La influència dels factors de gènere a la sexualitat humana i en el desenvolupament de problemes sexuals.
 • Els diferents models de resposta sexual humana i les seves característiques principals
 • La influència dels factors de gènere en cadascuna de les fases del model de resposta sexual humà
 • Les possibles disfuncions sexuals associades a cadascuna de les fases del model de resposta sexual humà i comprendre com abordar-les de manera efectiva amb una perspectiva de gènere en el tractament.
 • L'anàlisi crítica de la investigació existent sobre la resposta sexual humana, identificant biaixos de gènere i altres limitacions metodològiques en els estudis i com aquests biaixos afecten la comprensió de la sexualitat humana.
Avaluació en sexologia clínica
Aquesta és una assignatura orientada a desenvolupar una primera entrevista en sexologia clínica, així com organitzar aquesta informació en una anàlisi funcional/formulació de cas. A més, es pretén aplicar, corregir i interpretar les principals proves psicològiques per avaluar tant la resposta sexual com les variables perifèriques claus per a un bon funcionament sexual. Finalment, s'introdueix l'avaluació psicofisiològica des d'una perspectiva investigativa o biomèdica.
L'estudiant aprendrà sobre:
 • La selecció i aplicació de manera adequada les diferents tècniques d'avaluació en sexologia en funció de la problemàtica presentada pel pacient.
 • Les diferents eines d'avaluació existents en sexologia, com entrevistes, qüestionaris i escales de valoració, i saber triar la més adequada en cada cas.
 • La interpretació correcta dels resultats obtinguts a les diferents tècniques d'avaluació aplicades, per poder determinar la problemàtica sexual del pacient i establir un pla de tractament adequat.
 • Els factors predisponents, precipitants i mantenidors de les problemàtiques sexuals, així com les creences i les actituds del pacient que puguin estar influint en el seu problema.
 • Els aspectes rellevants de la història sexual dels pacients, com ara la seva orientació sexual, relacions prèvies, conductes sexuals, experiències traumàtiques o disfuncions sexuals.
 • Els resultats obtinguts de l'avaluació i utilitzar-los per dissenyar un pla de tractament individualitzat, adaptat a les necessitats i les característiques de cada pacient.
 • La importància de l'enfocament de gènere en l'avaluació i el tractament de les disfuncions sexuals i aplicar adequadament aquesta perspectiva a la pràctica clínica
 • L'eficàcia del pla de tractament i fer ajustaments si cal, en col·laboració amb el pacient.
Intervenció en disfuncions sexuals
Aquesta assignatura està dedicada a conèixer i aplicar els principals components de la teràpia sexual que han demostrat eficàcia empírica. Tot això sempre, des de la perspectiva de gènere.
L'estudiant aprendrà sobre:
 • Els enfocaments teòrics en el tractament de les problemàtiques sexuals, incloent-hi l'enfocament cognitiu conductual, humanista i sistèmic, entre d'altres.
 • Les tècniques terapèutiques principals utilitzades en l'abordatge de problemàtiques sexuals, com la teràpia de parella, la teràpia sexual, la teràpia narrativa, la teràpia d'acceptació i compromís, entre d'altres.
 • Els principis ètics i legals que regeixen la pràctica clínica en sexologia, incloent-hi la confidencialitat, el consentiment informat i el respecte a la diversitat de gènere i orientació sexual.
 • Com els prejudicis i la discriminació de gènere poden influir en l'experiència sexual de les persones i en l'aparició de problemes sexuals.
 • L'aplicació de tècniques terapèutiques que tractin els problemes sexuals amb perspectiva de gènere, considerant els rols de gènere, la cultura i la societat.
 • El disseny d'un pla de tractament personalitzat que abordi els problemes sexuals del pacient amb perspectiva de gènere, considerant els aspectes psicològics, biològics i socials involucrats.

Competències per a les quals et prepara el curs

Comprendre la diferència entre sexe biològic, identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual, així com la seva complexitat i diversitat en les diferents cultures i contextos socials. Comprendre en profunditat la naturalesa psicològica, social i biològica del comportament sexual humà, així com els factors de gènere que el poden afectar, per poder desenvolupar teràpies sexuals amb perspectiva de gènere. Desenvolupar un coneixement profund sobre els models de resposta sexual humana, incloent-hi les diferents fases amb perspectiva de gènere. Aplicar correctament les diferents tècniques d'avaluació en sexologia, com ara entrevistes, qüestionaris, escales de valoració. Aprendre a fer una avaluació exhaustiva i sistemàtica de la sexualitat dels pacients, identificant els aspectes que requereixen intervenció i dissenyant un pla de tractament personalitzat Comprendre els enfocaments teòrics en el tractament de les problemàtiques sexuals...

Destinataris

Perfils:
Aquest diploma d'expert va dirigit a:
 • Graduats en Psicologia.
 • Graduats en Medicina amb especialitat en psiquiatria.
 • Graduats en Infermeria
 • Graduats de titulacions afins a les anteriors.

Requisits

Requisits acadèmics:
Llicenciatura o Grau de psicologia, medicina, educació social, infermería. Licenciats o graduats en altres disciplines de la salut, ciencies socials o educació amb 2 anys de experiencia professional relacionada amb la sexologia.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Conèixer els components de la resposta sexual humana.
 • Comprendre quines variables perifèriques impacten en la resposta sexual.
 • Aprofundir en els principals models teòrics de les disfuncions sexuals. 
 • Aplicar i interpretar les principals proves d'avaluació sexològica.
 • Saber desenvolupar una entrevista que per entendre l'origen i el manteniment del problema sexual. 
 • Explorar els  processos sobre els quals es basa la teràpia sexual i la seva aplicació.
Sempre des de la mirada integral de la perspectiva de gènere.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Centres sanitaris: hospitals, clíniques, ambulatoris (previ compliment de la formació obligatòria). Gabinets psicològics (previ compliment de la formació obligatòria). Centres d'atenció a la diversitat sexual. Recerca científica (previ compliment de la formació obligatòria). Educació sexual.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Teràpia Sexual amb Perspectiva de Gènere (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X