Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica

1138 Persones estan visitant aquest curs
Preu 8.220 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Preu 8.220 €

Descripció

Existeix en l'actualitat una creixent necessitat formativa en l'àmbit de la psicopatologia legal, forense i criminològica per part dels professionals que exerceixen les seves funcions en àrees relacionades amb la salut mental. De manera particular en els inicis de l'exercici professional, tots aquells que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de la medicina legal o han d'intervenir com a especialistes en l'àmbit forense i han de tractar amb diferents qüestions psicopatològiques requereixen d'especials coneixements teoricopràctics en la matèria.
Es percep, per tant, la conveniència d'un major aprofundiment i especialització per afrontar les mancances existents en la formació necessària, de manera que els que intervenen d'una manera o altra operin amb coneixement de causa en el món jurídic-legal de l'àmbit forense. Amb aquesta finalitat es pretén complementar la pròpia especialitat tècnica, científica o formativa dels diferents professionals, de manera que comprenguin de forma global els problemes en què han d'intervenir.
El programa acadèmic dissenyat en el present màster universitari pretén cobrir d'aquesta manera la demanda actual i futura d'aquells professionals relacionats amb l'àmbit de la salut mental i de les ciències jurídiques, forenses i criminològiques en dos vessants:
• Es proposa dotar els futurs professionals dels necessaris instruments i competències que els permetin exercir professionalment com a perits o experts forenses en l'àmbit de la justícia o intervenir en els diferents sectors públics o privats que requereixin coneixements qualificats en la matèria: àmbit penitenciari i hospitalari, membres de policia científica, perits de part, personal en serveis de tractament o reinserció de delinqüents, criminòlegs o investigadors privats i altres sectors que així ho requereixin.
• Es pretén augmentar el nivell de coneixements tècnics i competències dels professionals relacionats directament o indirectament amb l'àmbit jurídic-legal, forense o criminològic que en l'exercici de la seva activitat hagin de tractar amb qüestions psicopatològiques.
La singularitat de la nostra proposta formativa rau en oferir aquells instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps relacionats entre si: professionals de la medicina legal i forense, psicòlegs i psiquiatres, criminòlegs i professionals de l'àmbit jurídic en genera

Temari

Pla d'estudis i assignatures 2018-2019.
• Pràctiques Externes
• Psicopatologia Clínica Aplicada
• Psicopatologia Forense Aplicada
• Psicopatologia Forense en l'Àmbit Civil-Família i Canònic
• Psicopatologia Forense en l'Àmbit Penal i Penitenciari
• Psicopatologia Forense en l'Àmbit Soci-Laboral i Administratiu
• Treball de Fi de Màster
• Fonaments Psicopatològics, Psicomètrics i Jurídics
• Optativa

Competències per a les quals et prepara el curs

Aprendre com es realitzen peritatges en psicologia legal, criminal i forense que permetin determinar l'estat de salut mental d'un subjecte, avaluar les seves seqüeles psicològiques, la seva aptitud per a ostentar la guarda i custòdia de menors o la tutela de discapacitats, així com valorar la imputabilitat o inimputabilitat a les circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal (CMRC), i també la credibilitat dels testimonis. Adquirir els coneixements bàsics i necessaris en legislació i procediments legals per fonamentar els peritatges psicològics, psiquiàtrics i criminològics, d'acord amb les exigències que l'Administració de Justícia requereix. S'estudiaran en profunditat les CMRC recollides en el Codi Penal. Classificar i diagnosticar els diferents trastorns mentals i conceptualitzar els diversos quadres clínics considerant els diferents models etiològics en psicologia clínica forense, etc.

Destinataris

Aquest màster està dirigit a persones amb titulació universitària amb o sense experiència professional, llicenciats o graduats en les àrees de coneixement de les ciències de la salut (Medicina i Psicologia) i de les ciències jurídiques (Dret i Criminologia). Per tant, s'oferta a: Titulats universitaris en les carreres esmentades que desitgin adquirir una formació específica en psicopatologia clínica, legal, forense i criminològica que els capaciti per al desenvolupament professional, o que vulguin actualitzar o aprofundir coneixements.

Requisits

Pot sol·licitar l'admissió al Màster qualsevol persona llicenciada en:
• Medicina
• Psicologia
• Dret
• Criminologia
A més, serà necessari realitzar una entrevista personal. S'estudiaran totes les candidatures que compleixin amb les vies d'accés.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El programa té un enfocament eminentment pràctic. En la docència es combina l'exposició teòrica amb l'anàlisi i la discussió de casos pràctics. Prestigiosos professors especialitzats i professionals amb àmplia experiència en cada un dels àmbits jurídics, clínics i criminològics imparteixen les matèries que configuren el pla d'estudis.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol i català Es facilitaran també alguns materials en llengua anglesa La Universitat ofereix cursos gratuïts de llengua catalana per a alumnes estrangers.

Objectius

Alguns dels objectius del màster són:
• Aprofundir en el coneixement de la psicopatologia aplicada en l'àmbit legal, forense i criminològic.
• Aprendre a aplicar instruments d'avaluació psicopatològica específics segons la casuística existent.
• Realitzar informes clínic-pericials a partir de l'anamnesi, proves psicopatològiques i la història clínica del peritat, així com saber defensar-lo en acte de judici oral davant la sala del tribunal.
• En l'àmbit penal, saber atendre i comportar-se professionalment davant pacients que han patit una circumstància victimitzadora i davant subjectes que presenten un perfil d'alt risc de violència i perillositat; així com poder establir un servei d'assessorament i intervenció psicològica o psicopatològica adequat amb l'objecte de facilitar la presa de decisions en seu judicial.
• En l'àmbit civil d'internaments i incapacitats, l'alumnat haurà de saber elaborar els corresponents informes respecte a la capacitat civil del malalt mental, així com sobre la potencial indicació clínica d'internament sota autorització judicial.
• En l'àmbit civil-família, adquirir els coneixements pel que fa a l'elaboració d'informes psicopatològics en procediments de nul·litat matrimonial per vici de consentiment; així com de casos de guarda i custòdia de menors, respecte a la capacitat de tots dos progenitors per a l'exercici del rol patern o matern. S'adquiriran, així mateix, coneixements en psicologia infantil-juvenil a l'efecte del peritatge de menors d'edat.

Titulació obtinguda

Títol de Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica per la Universitat Internacional de Catalunya.

Pràctiques

Les pràctiques tenen assignats 14 crèdits ECTS (equivalents a 350 hores de pràctiques aproximadament) i es reparteixen al llarg del curs acadèmic.

Promocions

Beques, descomptes i finsnçament disponibles.

Preu

Preu 8.220 €
6.840 euros + 480 euros derechos de inscripción.

Professorat

Director del Màster Dr. Leopoldo Ortega-Monasterio Doctor en Medicina per les universitats de Barcelona i Lausana. Metge especialista en psiquiatria i en medicina legal i forense. Professor titular de la Universitat Internacional de Catalunya. Metge psiquiatre i forense numerari de l'Institut de Medicina Legal del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Salamanca. President de la Societat Espanyola de Psiquiatria Forense.
Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X